SER y ESTAR curso práctico

🧑 individual   🕰 24 horas / 7 días

🏍 ritmo propio

Cena: 160,00€

 

Čo budem vedieť po absolvovaní tohto virtuálneho kurzu?

 • Zlepšia sa Vaše schopnosti v španielčine, hlavne používanie ser a estar, ktoré sú “kameňom úrazu” :).

Musím vedieť niečo po španielsky, aby som sa mohol zapísať do tohto kurzu?

 • Áno, požadovaná vstupná úroveň španielčiny je minimálne A2.

Kedy môžem začať študovať?

 • Po prijatí školného za kurz obdržíte vstupné údaje do auly virtual a môžete začať kedykoľvek počas 24 hodín a 7 dní v týždni.
 • Prístup ku kurzu máte 4 mesiace od jeho začatia.

Aký je rozsah kurzu?

 • Kurz má 80 hodín. 

Dostanem nejaký certifikát?

 • Áno, po absolvovaní kurzu dostanete certifikát potvrdzujúci Vaše absolvovanie a ukončenie kurzu.

Kredity: 2

Obsah kurzu

 • Los verbos auxiliares y semiauxiliares. Los verbos copulativos y semicopulativos.
 • Video ser y estar.
 • SER y ESTAR. Conjugación.
 • Usos de ser y estar.
 • Algunas expresiones con SER.
 • Algunas expresiones con ESTAR.
 • Ejercicios de SER y ESTAR.
 • Usos de HABER y TENER.
 • Algunas expresiones con HABER.
 • Algunas expresiones con TENER.
 • Ejercicios de HABER y TENER.
 • Ejercicios de HABER y TENER 2.
 • El aspecto. Las perífrasis verbales.
 • Ejercicios. Verbos semiauxiliares y perífrasis verbales.

Čo ďalej?

Čo zahŕňa školné za tento kurz?

 • Prístup do auly virtual (virtuálna trieda) 24 hodín denne 7 dní v týždni na obdobie 4 mesiacov od začatia kurzu.
 • Kontrolu a opravu cvičení.
 • Individuálneho tútora.
 • Akreditovaný certifikát zaslaný priamo domov.

 

 

<< späť