nedeľa, 23 júna, 2024

UČÍME (sa) JAZYKY

Kráľovná medzi jazykmi

 

Viete, ktorý jazyk je nazývaný kráľovnou jazykov?

Podľa jedneho známeho vyhľadávača je to Kannadčina.

Kannadčina je jedným z najstarších jazykov na svete. Patrí do rodiny drávidských jazykov a je úradným jazykom v juhoindickom federálnom štáte Karnátaka.

Najstaršie nápisy nájdené v kannadskom jazyku sú z 5. storočia.

Kannadčina je považovaná za najlogickejší a najvedeckejší jazyk na svete. Je založená na sanskrite a píše sa pomocou kannadského písma, ktoré sa vyvinulo z písma Kadamba z 5. storočia.

Kannadčina má 34 spoluhlások a 13 samohlások a vraj každé slovo v kannadčine končí na samohlásku.

Slovosled v kannadčine je SOV (predmet – objekt – sloveso | Subject – Object – Verb), ktorý je typický pre drávidské jazyky. Má skloňovanie, tri rody (mužský, ženský a stredný) a jednotné a množné číslo.

 

Takto znejú farby v kannadčine:

 

Rôzne historické fakty týkajúce sa kannadského jazyka naznačujú, že veľkí grécki dramatici poznali kannadčinu už v 4. storočí, napr. Euripides a Aristofanes používali vo svojich dialógoch pre niektoré postavy kanadské frázy a výrazy.

 

Vzorový text Zdroj: wikipédia

Vzorový text je článok 1) Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN:

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿವು ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Prepis do latinky:

Ellā mānavarū svatantrarāgiyē huttiddare. Hāgū ghanate mattu adhikāragaḷalli samānarāgiddāre. Thilivu mattu antaḥkaraṇagaḷannu paḍedavarāddarinda avaru obbarigobbaru sahōdara bhāvadinda nadedhukollabeku.

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by konať voči sebe v duchu bratstva.

 

Čo je izolovaný jazyk?

Aké jazyky by sme mali ovládať?

Milujeme jazykolamy