piatok, 19 júla, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Pôvod písmena Ñ v španielčine

Písmeno Ñ, ñ v španielskej abecede je ženského rodu: la eñe (v pl. eñes).

Toto písmeno sa zrodilo z potreby reprezentovať novú fonému, ktorá v latinčine neexistovala.

V každom z románskych jazykov bolo zavedené iné hláskovanie, napríklad gn v taliančine a francúzštine, nh v portugalčine. Stredoveká kastílčina (z ktorej vzišla moderná španielčina) si zvolila digraf nn. V kláštoroch, keď mnísi prepisovali texty, používali skratky, aby ušetrili čas, atrament a miesto na pergamenoch, a preto namiesto nn používali jedno n a virgulillu (viac-menej zvlnená čiara navrchu písmena).

Kto zaviedol ñ?

Alfonso X. portrét z knihy Libro de los juegos, 1283 (zdroj Wikipédia)

V 13. storočí, kráľ Alfonso X. el Sabio zrealizoval pravopisnú reformu, aby stanovil prvé pravidlá kastílčiny. Rozhodol sa pre „ñ“ ako najlepšiu možnosť na reprodukciu zvuku [ñ]. Keď sa používanie písmena rozšírilo, Antonio de Nebrija ho zahrnul do prvej španielskej gramatiky z roku 1492.

Stiahnite si zoznam slovíčok pre začiatočníkov s ñ 👇

5 polienok v španielčine

Rody v španielčine

Povolania v španielčine