nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

10 vianočných anglických idiómov

Vianoce sú čo chvíľa tu a je potrebné si ich užiť čo najviac a so všetkým, čo k nim patrí. A neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú aj idiómy, ktoré behom týchto sviatkov určite použijete, ak ste v anglicky hovoriacej krajine alebo máte anglicky hovoriacich známych, spolužiakov, susedov… Poďme si niektoré z nich predstaviť, v krátkosti popísať + s praktickými ukážkami v podobe viet.

1. A white Christmas (biele Vianoce)

Tento výraz už podľa prekladu bude odkazovať na to, že počas vianočných sviatkov je na zemi všade sneh.

What are the chances of a white Christmas this December?

2. Christmas came early this year (Vianoce prišli tento rok skôr)

Použitie tohto idiómu je príznačné v situácii, ak sa stane niečo dobré, ale nikto (z nás) to neočakával.

Those gifts she ordered are already here really soon. Christmas has come early!

3. Good things come in small packages (dobré veci chodia v malých balíkoch)

Vianoce sú doba, keď si ľudia vymieňajú medzi sebou dary a s tým súvisí aj tento idióm, za ktorým sa skrýva význam, že tie naozaj cenné dary nemusia byť veľké, aby boli hodnotné.

They were hoping to buy a guard dog this Christmas but instead, they ended up fostering a few puppies and it´s suprisingly good. I guess good things do come in small packages.

4. Deck the halls (vyzdobiť miestnosti)

Čas Vianoc so sebou nesie aj špecifickú výzdobu, ktorá je s týmto sviatkom spätá a na to používa práve tento idióm, ktorý sa spomína v mnohých vianočných koledách.

His neighbour puts up his tree and deck the halls on time.

5. Tis the season to be jolly (nech je tento čas srdečný)

Aj tento výraz sa často objavuje vo vianočných koledách. Zároveň je často písaný ako formulka k blahoželaniu k pekným sviatkom a symbolizuje to, nech máte veľmi veľmi šťastné sviatky.

Tis the season to be jolly, everyone! Merry Christmas to all of you!

6. Lit up like a Christmas tree (vysvietený ako vianočný stromček)

Význam sa dá aplikovať aj na samotný vianočný stromček, ale aj na človek, ktorý je nadmerne/prehnane oblečený v zmysle, že má toho na sebe príliš veľa.

She’s always dressed like a Christmas tree so it’s not hard to recognize her.

7. The proof is in the pudding (dôkaz je v pudingu)

Ak chcete použiť tento výraz, tak to urobte v tom prípade, ak chcete posúdiť úspech niečoho, čo sami vyskúšate alebo využívate (asociácia s pudingom je zrejmá kvôli tomu, že puding je obľúbené jedlo cez Vianoce).

If they think this industry is going to shut down, take a look at the profits it’s making. The proof is in the pudding.

8. Don’t be left out in the cold (nenechať v mraze)

Presne ako napovedá samotný výraz, význam sa bude týkať toho, že nechceme nechať niečo zabudnuté alebo ponechané napospas osudu.

Make sure he is on top of the project plan and what he is meant to do. Don’t be left out in the cold.

9. Like turkeys voting for Christmas (akoby moriaky hlasovali za Vianoce)

V tomto prípade ide o idióm, ktorý saĺlpoužije, ak budete hlasovať/akceptovať nejakú situáciu, ktorá bude mať pre vás negatívny dopad. Moriaky sú spomenuté preto, lebo sa zvyčajne jedia na Vianoce.

It would be like turkeys voting for Christmas if you are asked to work over the Christmas break too.

10. Eat, drink and be merry (jesť, piť a byť štedrý)

Ak chcete ostatným odkázať, aby si užívali života počas sviatočných príležitosti (ako napríklad počas Vianoc), použite tento idióm a máte vyhrané.

Thank you all for coming to our wedding today. Please eat, drink and be merry! 

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies