streda, 24 apríla, 2024

DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Učiteľ-motivátor

Cudzí jazyk je skutočne brána do sveta. Vraví sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. V súčasnej dobe nie je takmer možné uchádzať sa o miesto v zahraničnej firme, ak človek neovláda aspoň dva cudzie jazyky. Jazyky proste vládnu svetu.

Mladí ľudia majú obrovskú výhodu. Cudzie jazyky sa učia v škole. Prichádzajú do styku s cudzími jazykmi, najmä angličtinou takmer každý deň. Avšak čo ich podnecuje k tomu, aby si dobrovoľne sadli za stôl a začali sa učiť? Čo ich povzbudzuje v tom, aby na hodinách dávali pozor a venovali sa učeniu? Jednoznačne študentov ovplyvňuje učiteľ.

Z môjho pohľadu je úspešný učiteľ cudzieho jazyka ten, ktorý vie zaujať svojou interpretáciou, výslovnosťou a elánom učiť. Obrovským plus vyučujúceho je schopnosť zaujať a ozvláštniť každú hodinu. Študenti nie sú zástancami stereotypného vyučovania. Nie je prospešné dookola robiť nejaké cvičenia a stále opakovať gramatiku. Jedno z najlepších riešení ako povzbudiť študentov v učení sa cudzích jazykov je vniesť čo najviac praktických aktivít. Speaking je veľmi dôležitý, tak prečo nevybrať nejakú tému a vyjadriť svoje názory? Prečo si nepozrieť film a naučiť sa novú slovnú zásobu?

Učenie sa cudzích jazykov nemusí byť len memorovanie. Ich praktické využitie je oveľa účinnejšie ako nejaké bifľovanie. Rozhodujúcim faktorom v učení je určite samotný učiteľ. Mal by to byť človek, ktorý tomu jazyku rozumie a ktorý ho viac-menej zbožňuje. Ja osobne si myslím, že učiteľ by mal poznať i kultúru toho jazyka. Napríklad my sme mali na škole angličtinárku, ktorá nás toho skutočne veľa naučila. Rozprávala nám o jej pobyte v Amerike, o tom, že keď použila nesprávny prízvuk v slove, nerozumeli jej. Informovala nás o tom, ako sa v Amerike žije, učila nás bežné frázy, dokonca nás oboznámila i z ich slangom. Vysvetľovala nám gramatiku na praktických príkladoch. Každý deň nás proste prekvapila niečím, čo bolo skutočne prínosné v našej angličtine. Môžem tvrdiť, že angličtinu sme milovali kvôli nej.

Samotnou nosnosťou je učiteľ, ale v prvom rade je to vôľa študentov chcieť sa učiť. A skutočne je to tak, že učiteľ môže byť váš motivátor. Je to naozaj krásne vedieť sa vyjadrovať aj v inej reči ako v materinskej. Ak sa budete učiť jazyky, tak budete môcť porozumieť celému svetu.