piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Board Race

 

Tabuľa je niečo, čo sa dá využiť na viacero spôsobov, hlavne ak máte “klasickú” otváraciu.

Jednou z aktivít, kedy maju deti tabuľu radi, je hra Board Race. Ideálna je na ňu spomínaná klasika vyššie, ale dá sa zrealizovať aj s iným typmi tabúľ.

Pri Board Race si deti precvičia, zopakujú, upevnia slovíčka i frázy na akúkoľvek tému.

Hra sa dá zrealizovať aj v akomkoľvek inom jazyku, nielen na hodinách angličtiny.

 

Čo potrebujeme?

– tabuľu, kriedy/fixky

– príp. papieriky s témami

 

Ako aktivitu urobíme?

1) Utvoríme tímy s rovnakým počtom detí.

Ak máme nepárny počet detí, zostávajúce dieťa vymenujeme za rozhodcu, ktorý bude zapisovať body a štartovať kolá.

2) Tímy sa postavia pred tabuľu do radov tak, že prvé dieťa stojí čelom k tabuli a ostatné deti daného tímu stoja za ním.

3) Prvému dieťaťu dáme kriedu/fixku (alebo ich rozdá rozhodca), povieme tému (napr. domáce zvieratá, farby, kladné prídavné mená) a timy odštartujeme.

4) Úlohou tímov je písať na tabuľu slovíčka na zvolenú tému (jedna téma = jedno kolo) tak, že keď prve dieťa napíše slovo na tabuľu, podá kriedu/fixku dieťaťu za nim, to napíše slovo a podá kriedu/fixku za seba.

Slová sa nesmú opakovať.

Keď sa dostane pred tabuľu opäť prvé dieťa, tím zakričí “Stop!”. Všetky tímy musia vtedy prestať písať.

Rozhodca s učiteľom skontrolujú spravnosť napísaných slov na tabuli každému tímu a zapíšu tímom body.

Za každé správne slovo je 1 bod a tím, ktorý kričal “Stop!” ziskava prémiových 5 bodov.

5) Témy pre jednotlivé kolá môže zadávať učiteľ, alebo ich môže vyberať dieťa-rozhodca, napríklsd z papierikov s témami položených na stole, v ruke, vrecúšku.

6) Víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov.

Hru môžeme limitovať časom, počtom kôl.

 

Hra na molekuly

Hra Pomalý pekár

Activities to Practise Compound Nouns