nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7

V poslednom článku o rozdieloch v používaní prídavných mien si predstavíme  päticu slov, ktoré budú predstavovať mix typologicky podobných, no predsa nových dvojíc slov. Poďme sa pozrieť na to, čo nám ešte táto oblasť na záver poskytne a na čo sa máme pripraviť v konfrontácii s ich významom.

Quiet – Silent

Aj ticho sa môže medzi nami vyskytovať v rôznych podobách. Angličtina pre jeho vyjadrenie používa tieto dve prídavné mená, no je tu zjavný rozdiel. Kým quiet znamená malý alebo bez hluku, silent sa zase chápe ako absolútne žiaden/nulový hluk. Quiet sa používa aj v súvislosti s osobami, ktoré toho veľa nenahovoria (v žiadnom prípade sa na človeka nepoužije silent, no napr. film môže byť silent). Aj keď rozprávate potichu, tak rozprávate quietly, pretože je nemožné rozprávať silently.

I was as quiet as a mouse.

The empty house was completely silent.

Big – Small / Long – Short / Tall – Short

Veľmi často sa vyskytujúce prídavné mená (ktoré sme spomenuli už aj my v iných súvislostiach v predchádzajúcich článkoch), kde je niekedy ťažšie určiť, ktoré slovo sa hodí najviac. Skúsime to vysvetliť, čo najjednoduchšie so všetkými troma dvojicami aj za pomoci obrázkov.

Big a small sa používajú na vyjadrenie všeobecnej veľkosti. Ich extrémy, veľmi veľký a veľmi malý, sú prídavné mená huge a tiny.

Elephants are big. Mice are small.

Long a short sa týkajú dĺžky v horizontálnej vzdialenosti – v kombinácii s časom, knihami, slovami, vetami, vlasmi či nohami.

Academic writing often uses very long sentences.
They have short blonde hair and gorgeous long legs.

Tall a short sa týkajú dĺžky vo vertikálnej vzdialenosti – v kombinácii s ľuďmi, budovami alebo stromami.

My sister is really tall.
Los Angels has a lot of tall buildings.

North – Northern

Ak hovoríme, že niečo je north, máme tým na mysli konkrétne miesto/názov miesta, ak je niečo northern, tak ide o všeobecnejšie nedefinovanú oblasť. Samozrejme, rovnaké použitie sa vzťahuje na všetky svetové strany.

Tu je zoznam najčastejších skupín slov.

Konkrétne miesta/Názvy miest:

North America
South Africa
East Timor
West Virginia

Všeobecnejšie nedefinovaná oblasť:

northern England
southern India
eastern Australia
western Europe
the northern border of the country
the southern side of the house
the eastern coastlinethe western part of the state

Distinct – Distinctive

Distinct má dva základné významy:

1. niečo, čo je oddelené od niečoho iného:

Three distinct languages are spoken in this region.

2. niečo, čo je evidentné:

There is a distinct possibility that the flight will be canceled.

Distinctive je niečo, čo je typické a osobité:

Her thoughtful and poetic lyrics are a distinctive characteristic of her music.

Základný rozdiel spočíva v tom, že slovo distinctneutrálny význam a slovo distinctive je zakaždým pozitívne ladené v zmysle, že ide o niečo jedinečné a originálne.

Fatal – Lethal – Deadly

Túto sériu ukončíme doslova koncovými prídavnými menami. Všetky tri popisujú niečo, čo môže spôsobiť smrť.

Fatal popisuje niekoho smrť, rovnako tak aj, čo tu smrť spôsobilo (nehoda, zranenie, útok, streľba, zranenie…). Má aj miernejší význam, ak opisuje niekoho chybu, ktorá má ďalekosiahle následky (tzv. fatálna chyba).

She survived his first two heart attacks, but the third one was fatal.

Lethal opisuje priamo zbrane a situácie, ktoré môže spôsobiť smrť.

Criminal punished with the death penalty is executed with a lethal injection.

Najvšeobecnejšíe je slovo deadly, ktoré popisuje niekoho smrť alebo aj niečo, čo môže spôsobiť smrť, pričom nikto reálne nemusí zomrieť. Používa sa v súvislosti s nehodami, chorobami alebo nebezpečnými zvieratami.

Police found traces of the deadly biological agent Anthrax.

Dúfam, že sa Vám seriál o rozdieloch prídavných mien páčil a niečo nové ste sa naučili, priučili alebo si zopakovali. V prípade, že by ste našli nejaké ďalšie zaujímavé rozdiely, môžete nás kontaktovať (pre Martina) 🙂

 

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6