štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Hlasová intenzita pri prednese

Hlasová intenzita, dynamika prejavu je sila s akou sa prejav prednáša.

Silu hlasu je potrebné prispôsobiť vonkajším podmienkam, citovému rozpoloženiu, obsahu a cieľu prejavu.


Cvičenie na intenzitu:

Deti sa postavia do kruhu.

Postupne každé z nich vysloví zvuk s rôznou intenzitou od najtichšieho po najhlasnejší a naopak – akoby na spôsob mexickej vlny.

Iné cvičenie je hra na lietadlo, kedy deti vyslovujú samohlásku “a” ako štart, let a a pristávanie lietadla.

Čo je prednes?

Čo všetko sme už počuli na Jazykovom kvete

Rytmus