piatok, 19 júla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Humorná metóda

Pri učení (sa) jazykov je možné využivať rôzne metódy, tipy, triky a určite aj humor.

Pomocou vtipov si môžeme osvojiť formálne i hovorové vyrazy a frázy, rôzne významy slova, preniknúť čo to aj do kultúry a zmýšľania rodených hovorcov daného jazyka.

Vtipy môžeme využiť v rôznej forme – textovej, obrazovej, zvukovej… – podľa toho aký tip študenta sme, alebo aký tip študenta/ov učíme.

“Humornú” metódu môžeme vyskúšať pri akomkoľvek jazyku.

A tí, ktorí humor aj radi tvoria sa môžu zapojiť do Slovíčka v malíčku a vyhrať phablet ku darčekovému balíčku.

Humor, úsmev a smiech vytváva pohodu, plynulé fungovanie hlavičky, podporuje ľahšie a lepšie si zapamätanie a osvojenie vedomostí, zručností a pod. – neuvádzame tu nič nové, je to pravda odveká, že učenie (sa) s úsmevom robí človeka.

A tu je niekoľko textových a obrázkových vtipov:

V škole na poslednej hodine.

– Kto odpovie prvý na moju otázku môže íst domov.

Jožko vyhodí tašku z okna.

– Kto to bol?

– Ja, dovíí!

〰️

Rodičia hovoria, že cennosti do školy nepatria.

Tak prečo tam posielajú nás??

Jožko, čo to tam gumuješ?

– Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú 5ťku opravil …

Teacher: Can anyone tell me how many seconds there are in a year?
Student: 12! January 2nd, February 2nd, March 2nd…
〰️

Q: Why was the music teacher not able to open his classroom?
A: Because his keys were on the piano.

〰️

Q: What did the calculator say to the other calculator?
A: “You can count on me!”

〰️
Q: What did the student say after the teacher said, “Order students, order?”
A: “Can I have fries and a burger?”
〰️
Q: Why did the new boy steal a chair from the classroom?
A: Because the teacher told him to take a seat.
Q: Why did the teacher wear sunglasses?
A: Because his students were so bright!
〰️
Teacher: Could you please pay a littele attention?
Student: I’m paying as little attention as I can.
〰️
– Today my teacher yelled at me for something I didn’t do.
– What was that?
– My homework!
La maestra: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas ¿Qué tengo?
Jaimito: Unas manos enormes, señorita.
〰️
– Profesora, ¿qué quiere decir ‘why’?
– ¿Por qué?
– Por saberlo.
〰️
– ¿Qué le dijo el azúcar a la leche?
– Nos vemos en el cafe.
〰️
Una manzana está esperando en una parada de autobús y se acerca un melocotón y le pregunta:
– ¿Hace cuánto que espera?
Y la manzana le contesta:
– No soy pera. Soy manzana.