piatok, 19 júla, 2024

O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY

Čo je prozódia?

Prozódia je súbor jazykových zvukových vlastností z hľadiska veršového systému.

V umeleckej literatúre sa využívajú viaceré prostriedky založené na striedaní alebo opakovaní zvukových prostriedkov reči:

》časomiera – striedanie dlhých a krátkych slabík

》sylabotonizmus – striedanie prízvučnej a neprízvučnej slabiky

》sylabizmus – opakovanie rovnakého počtu slabík vo veršoch

》 refrén – opakovanie rovnakej vety alebo celého verša

Príklad refrénu z textu Šťastie je voľba od Suverena:

Každé nové ráno nádej v sebe má
Každý deň nový sen začína
Každé nové ráno všetko spolu hrá
Každý deň nový sen volím ja
Šťastie je voľba!

Rým