nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Each or Every

 

každý alebo každý 😉

 

Each 

Each používame, keď chceme označiť jednotlivé veci v skupine alebo zoznam dvoch alebo viacerých vecí.

Zdôrazňuje jednotlivých členov skupiny.

Each girl had brown hair. – Každé (jedno) dievča malo hnedé vlasy.

Používame aj tvar:

each of + zámeno (Pronoun)

Each of us has a mobile phone. – Každý (jeden) z nás má mobilný telefón.

alebo each of + determinant (Determiner) + podstatné meno (Noun)

Each of the students received a new book. – Každý (jeden) zo študentov dostal novú knihu.

 

Every

Every používame, keď hovoríme o skupine alebo zozname troch alebo viacerých vecí.

Zdôrazňuje všetkých členov celej skupiny.

Every boy has a toycar. – Každý chlapec má autíčko. 

S every sa používajú príslovky ako almost, practicallynearly.

Almost every car in the street was red. – Takmer každé auto na ulici bolo červené.

Not: Almost each car …

Nearly every flat has a wifi connection. – Skoro každý byt má wifi pripojenie.

Not: Nearly each house …

Every musíme použiť s one:

every one of + zámeno (Pronoun)

Every one of us has a mobile phone.

Not: Every of us …

alebo every one of + determinant (Determiner) + podstatné meno (Noun)

Every one of the students received a new book.

Not: Every of the students …

 

Fun and Funny

Tvorenie Compound Nouns

6 chutmých fráz v angličtine