pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorenie Compound Nouns

 

V jednom z predošlých článkov, Chcete ovládať veľa slov?, sme sa venovali Compound Nouns ako jednému zo skvelých spôsobov získania veľkej slovnej zásoby.

Povedzme si, pripomeňme si, niekoľko najčastejších kombinácií, ktorými môžu Compound Nouns vzniknúť.

noun + noun  (podstatné meno + podstatné meno)

 • bathroom, bedroom
 • bookcase, bookshelf, bookmark, bookstore
 • bus stop
 • doorbell, doormat
 • fireplace, fire fighter, fireworks
 • football
 • girlfirend, boyfriend
 • lifetyle
 • light bulb
 • nightlife, nightgown, nightmare
 • moonlight
 • seafood
 • snowball, snowflake, snowman
 • sunflower
 • tablecloth
 • teaspoon, teapot
 • textbook
 • toothpaste, toothbrush, toothache
 • tree house
 • wallpaper
 • watermelon, watermark, water bottle, watertank
 • website
 • wonderland
 • wrristwatch

noun + verb (podstatné meno + sloveso)

 • heartbeat
 • homemade
 • rainfall
 • sunrise, sunset, sunshine, sunburn
 • waterfall

adjective + noun  (prídavné meno + podstatné meno) 

 • blueberry, blackberry
 • blackboard, whiteboard
 • common sense
 • full moon
 • gentleman
 • goldfish
 • greenhouse
 • small talk
 • software, hardware

verb + noun  (sloveso + podstatné meno) 

 • driving licence
 • washing machine
 • swimming pool

 

  Stiahnite si zoznam COMPOUND NOUNS na témy: People-Family, Home-Fashion, Outdoors

Chcete ovládať veľa slov?

Podobnosť je pomocníčka

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1