štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Aké jazyky by sme mali ovládať?

 

Táto otázka sa objavuje pomerne často a stopercentná všeobecná odpoveď na ňu neexistuje. Začať by sme mali samozrejme pri materinskom jazyku.

Na internete koluje jeden zaujímavý vzorec, ktorý radí, ako by sme si mali vybrať jazyky, ktoré sa naučíme.

Vzorec má štyri nasledujúce skupiny jazykov a z  každej z nich by sme mali ovládať aspoň jeden jazyk:

1. Klasické jazyky – majú priniesť poznanie a prepojenie  minulosti, prítomnosti a dokonca budúcnosti.

Pre nás sú to napr. latinčina, gréčtina.

2. Žive jazyky z príbuznej kultúry – pomôžu nám lepšie spoznať kultùru, ktorá nás obklopuje a je nám blízka.

Pre nás sú to napr. čeština, ruština, poľština, chorvátčina, srbština, bulharčina a pod.

3. Živé medzinárodné jazyky – pomôžu nám získať kontakt so širším okruhom kultúr.

Pre nás sú to napr. angličtina, španielčina, taliančina, nemčina, francúzština, švédčina a pod.

4. Exotické jazyky – nás vyzývajú pozrieť sa na svet z iného pohľadu.

Pre nás sú to napr. čínština, hindčina, japončina, arabčina, perština, sanskrit a pod.

Iným vzorcom pri výbere jazykov by mohol byť vzorec jazyky & práca. Podľa tohto vzorca by sme mali ovládať okrem materinského jazyka:

a) Jeden z najhovorenejších jazykov, ktorý sa používa v krajine, kde pracujeme.

Najpoužívanejšími jazykmi sveta sú angličtina, španielčina, čínština.

Pre Slovensko by to bola angličtina.

b) Jeden príbuzný jazyk, t. j. jazyk z rovnakej jazykovej skupiny.

Pre nás by to bol niektorý slovanský jazyk, napr. čeština, ruština, poľština, srbština.

c) Jazyk krajiny, s  ktorou spolupracujeme, resp. s ňou má patrnerskú spoluprácu spoločnosť/inštitúcia, v ktorej pracujeme alebo chceme pracovať.

Na Slovensku máme najviac rozvinutú spoluprácu s okolitými krajinami, čo logicky vyplýva zo vzájomnej polohy (zopakujme si zemepis 🙂 – Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina). Po nich nasleduje Taliansko, Rusko, Španielsko, Nemecko, Čína, Švedsko, Francúzsko.

Na záver si dáme ešte jeden vzorec, podľa ktorého si môžeme vyberať jazyky a to je vzorec príťažlivosti. Jednoducho si slobodne vyberieme jazyk/y, ktoré znejú príjemne našim ušiam, páči sa nám krajina, v ktorej sa daným jazykom hovorí, hovorí ním náš obľúbený herec, herečka, speváčka, špotovec… – alebo si chceme prečítať knihu v origináli.

 

Milujeme jazykolamy

Izolovaný jazyk

Skratky jazykov