piatok, 24 mája, 2024

DETI, FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čítanie francúzskej koncovky -e_ na 7 spôsobov

Čítanie vo francúzskom jazyku je nepredvídateľná záležitosť. Na začiatku či v priebehu samotného učenia si musíte zvyknúť na inakosť čítania písmen oproti foneticky a ortograficky predvídateľnej a jednoznačnej slovenčine. Kombinácie francúzskych písmen dajú zabrať nejednému vášnivému učňovi.

Najčastejšie a najvýraznejšie problémy sú s (ne)čítaním koncového -e, prípadne -e a za ním ďalšieho písmena. Samotné –e, ak nemá nejaký akcent/prízvuk sa na konci slova nikdy nečíta. Ak však prízvuk má (t. j. vyzerá ako é) alebo sa spája s inými písmenami, vo veľkej miere sa číta.

V tomto článku si uvedieme niekoľko koncoviek a príkladov s použitím -e_, pričom zakaždým bude uvedené, či sa v tejto kombinácii -e číta alebo nie. Keďže ide o jazyk, je potrebné myslieť aj na to, že sa môžu nájsť výnimky a nebrať tieto pravidlá ako fixné. Jazyk je živý nástroj a neustále sa vyvíja.

1. -ER

Táto koncovka sa vždy číta ako [e]. Najčastejšie táto koncovka symbolizuje neurčitok pravidelných slovies prvej slovesnej triedy (chanter, bavarder), no môže byť súčasťou aj bežne používaných slov (le bélier = baran, hier = včera).

2. -EZ

Rovnako aj táto koncovka sa na konci slova číta ako [e]. Predstavuje označenie druhej osoby množného čísla (vy), a teda vyskytuje sa hlavne pri slovesách (vous chantez, vous bavardez), ale taktiež môže byť obsiahnutá v iných slovách (le rendez-vous = rande, chez = u).

3. -ET

Ani v tomto prípade nečítame koncové písmeno a celú dvojicu prečíta ako [e]. Koncovka sa viaže najmä na podstatné mená (le bouquet = kytica, le juillet = júl). Existuje aj slovo et, ktoré znamená a. Rovnako sa číta ako [e], v žiadnom prípade ako [et].

4. -ED

Aj táto dvojica sa číta ako [e], nie ako [ed]. Ide o netypickú koncovku, ktorá nie je veľmi častá. Vyskytuje sa v podstatných menách (le pied = noha).

5. -EN/-EM

Ak ste si mysleli, že aj tu bude platiť pravidlo uvedené vyššie, ste na omyle. Samohlásky, v kombinácii samohláska + m/n + spoluhláska/nič ďalšie nenasleduje sa vždy čítajú ako nosovka. Čiže namiesto [e], ich prečítate ako [ɑ̃]. Ide napríklad o o slová le golem = golem alebo bien = dobre. Existuje aj slovo en, ktoré má mnoho významov a vyslovuje sa tiež ako [ɑ̃].

6. -ES

V anglickom jazyku nás každé -s láka na výslovnosť. Vo francúzštine je to naopak. Písmeno s nám hovorí, že niečoho je viac a rovnako sa spája aj s druhu osobou jednotného čísla pri slovesách. Kde je –S na konci, tam je Smutno a nič sa nečíta. Rovnako tak sa nečíta ani -e bez akcentu, takže ak na konci slova uvidíte –es, nečítate ani jedno z písmen (les filles = dievčatá, tu parles = ty rozprávaš). Výnimkou je len samotné slovo ES (tu essi), ktoré sa číta ako [e].

7. -EC/-EL

Tieto písmená sa na konci slova čítajú. Koncovka -el sa číta ako [el] a koncovka -ec ako [ek]. Ide prevažne o podstatné mená (le bec = zobák, le manuel = manuálne pracujúci človek). 

Bonus

Zaujímavou skupinou písmen je -est. Ak je est chápané ako tvar slovesa byť (Il EST = on je), číta sa ako [e]. Ak ide o podstatné meno l’est (východ), prípadne l’ouest (západ), číta sa ako [est].

Ukázali sme si teoretickú stránku čítania koncovky, ale keďže sa pohybujeme v jazykových vodách, musíme dbať na celkový kontext. V tomto prípade mám na mysli napríklad väzbu (la liaison), ktorá môže výslovnosti slova dodať nový parameter (je les ai vu = videl som ich), kde síce koncové s neprečítame, ale vplyvom samohlásky sa nám zmení sa [-z].

Najlepšie sa vyvarujete chýb vo výslovnosti trénovaním  prostredníctvom počúvania francúzskych nahrávok a čítania kníh, kde si postupne precvičíte všetky nástrahy týchto, ale aj iných kombinácií písmen.

Aké máte skúsenosti s čítaním koncovky -e_?

Sú podľa Vás horšie skupiny písmen?

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

50 populárnych anglických textových skratiek

Dvojitý rod – Double genre