štvrtok, 23 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čiarka alebo dvojbodka v oslovení


Často sa stáva, že pri písaní oslovení v španielčine, napríklad v listoch alebo e -mailoch, pisatelia váhajú, čo majú za oslovením použiť.

Tu je odpoveď: v španielčine sa používa na oddelenie pozdravu, oslovenia od tela správy dvojbodka. Text, ktorý nasleduje, začína veľkým písmenom.

Querido Gustavo:

¿Cómo estás? Hace mucho que no sé nada de ti…


Hola, Elena:

Te escribo porque necesito tu ayuda.

Použitie čiarky za oslovením máme v slovenčine a používa sa tiež v anglosaských jazykoch, v španielčine by sme sa tomu mali vyhnúť:

Querido Paco,

¿Cómo estás? Hace mucho que no sé nada de ti …