nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Porovnanie písania veľkých a malých písmen v SJ, AJ, ŠJ

Pri písaní textov v rôznych jazykoch to s písaním veľkých a malých písmen nie je vždy rovnaká záležitosť.

Porovnajme si niekoľko príkladov medzi slovenčinou, angličtinou a španielčinou.

1) Názvy dní a mesiacov

jazykdnimesiace
SJpiatok
nedela
marec
júl
AJFriday
Sunday
March
July
ŠJviernes
domingo
marzo
julio

2) Názvy jazykov, prídavné mená odvodené od jazykov a názvy národností

jazyknázov jazykapríd. menonárodnosť
SJslovenčina
angličtina
španielčina
slovenský výrobok
anglický výrobok
španielský výrobok
Som Slovák.
Som Angličan.
Som Španiel.
AJSlovak
English
Spanish
Slovak product
English product
Spanish product
I’m Slovak.
I’m English.
I’m Spanish.
ŠJeslovaco
inglés
español
producto eslovaco
producto inglés
producto español
Soy eslovaco.
Soy inglés.
Soy español.

3) Oslovenia

jazykskratkaplný tvar
SJp. Hroch, p./sl. Hrochovápán Hroch, pani/slečna Hrochová
AJMr. (Mrs., Ms.) Hrochmister Hroch
ŠJSr (Sra) Hroch(ová)
Dña Elena, Don Luis
señor Hroch, señora Hrochová
doña Elena, don Luis

Vlastné mená v slovenčine >>

Písanie veľkých písmen v angličtine >>