pondelok, 22 apríla, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Skratky a. m. a p. m. v španielčine

Používanie skratiek a. m. a p. m. umožňuje rozlíšiť časové pásmo, ktorému zodpovedá hodina pri použití dvanásťhodinového systému, a nie dvadsaťštyrihodinového systému.

Ak by sa tieto indície nepoužívali, nebolo by možné zistiť, či napr. a las 6 zodpovedá ránu alebo popoludniu.

El mediodía (v latínčine meridies, v slovenčine poludnie) je okamih, ktorý sa berie ako referencia na rozdelenie hodín dňa na dve pásma:

  • hodiny pred ním majú skratku a. m. (ante meridiem – antes del mediodía / pred poludním)
  • hodiny po ňom sa používajú so skratkou p. m. (post meridiem – después del mediodía / po poludní)

Presne na poludnie sa jednoducho použije skratka m. (de meridies – mediodía / poludnie):

  • 12 m. (= doce del mediodía o de la mañana)

A na 12 hodín v noci? V tomto prípade sa odporúča použiť skratku a. m., keďže nový deň začína o polnoci a preto je jeho časový údaj pred poludním:

  • 12 a. m. (= doce de la noche)

Uvedené skratky sa správne píšu malými písmenami a. m., p. m., aj keđ určite ste už videli na mnohých miestach AM, PM.