štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorenie množného čísla

Z hľadiska gramatiky patrí tvorenie množného čísla (plurálu) podstatných mien ku základom snáď v každom jazyku.

Dnes si v skratke porovnáme tvorenie plurálu v španielčine a angličtine.

Majú niečo spoločné alebo nie?

Názov množného čísla

ŠJ: plural

AJ: Plural

Tvorenie množného čísla v španielčine

a) podst. mená končiace na samohlásku

-a, -o, -e + s

calle -> calles

 • mesa -> mesas, ventana -> ventanas, libro > libros, amigo -> amigos, estudiante -> estudiantes, estante -> estantes

b) podst. mená končiace na spoluhlásku

-r, -l, -n … + es

jardín -> jardines

 • flor -> flores, autor -> autores, profesor -> profesores, árbol -> árboles, cajón -> cajones, corazón -> corazones

c) podst. mená končiace na spoluhlásku –z; -z sa mení na -c

-z -> c + es

la luz -> las luces

 • nariz -> narices, lápiz -> lapices, nuez -> nueces

Tvorenie množného čísla v angličtine

V angličtine tvoríme tvar množného čísla z počitateľných podstatných mien (Countable Nouns – cat, hand, plum …).

Nepočítateľné podstatné mená tvar nemenia (Uncountablle Nouns – water, milk, …).

a) pri väčšine podst. mien pridáme

+ s

smile-> smiles

 • book -> books, friend -> friends, table -> tables, flower -> flowers, orange -> oranges, eye -> eyes

b) podst. mená končiace na spoluhlásky -x, -s, -ss, -sh, -ch

-x, -s, -ss, -sh, -ch + es

branch -> branches

 • box -> boxes, fox -> foxes
 • bus -> buses
 • kiss -> kisses, boss -> bosses
 • lash -> lashes, wish -> wishes
 • church -churches, match -> matches

c) podst. mená končiace na -o

-o + es

potato -> potatoes

 • tomato -> tomatoes, hero -> heroes

!! videos, photos, pianos

!! slová s dvomi tvarmi plurálu, pričom oba sú správne:

 • vulcanos / vulcanoes, tornados / tornadoes

d) podst. mená končiace na spoluhlásku +y -> i + es

consonant + y -> i + es

puppy -> puppies

 • cherry -> cherries, daisy -> daisies, city -> cities, fairy -> fairies

e) podst. mená končiace na samohlásku +y -> +s

Vowel + y -> + s

ray -> rays

 • boy -> boys, toy -> toys, day -> days

f) podst. mená, v ktorých sa koncové -fe, -f mení na -v + (e)s

 • leaf -> leaves, life -> lives, knife -> knives

!! roof -> roofs, chef -> chefs …

g) nepravidelné m. č. ~ Irregular Plural

 • man –> men, woman –> women a ich zložené slová ako fireman -> firemen, postwoman -> postwomen …
 • goose –> geese, tooth –> teeth, foot –> feet
 • mouse –> mice, person –> people
 • child -> children a zloženiny godchild -> godchildren, grandchild -> grandchildren …

Našli ste podobnosti?


🍎 Slovíčka v malíčku