piatok, 24 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

21x sloveso TENER v španielčine

Sloveso tener má nepravidelné časovanie. Príklad v prítomnom čase:

  • tengo ~ mám
  • tienes ~ máš
  • tiene ~ má
  • tenemos ~ mâme
  • tenéis ~ máte
  • tienen ~ majù

1) tener X años ~ mať X rokov

¿Cuántos años tienes?

– Tengo 20 años.

2) tener calor ~ byť niekomu teplo

Tengo calor. Abre la ventana, por favor. ~ Je mi teplo. Otvor prosím ťa okno.

3) tener frío ~ byť niekomu zima

Tengo frío, tráeme un suéter, por favor. ~ Je mi zima, prines mi prosím ťa sveter.

4) tener un día bueno / malo ~ mať dobrý / zlý deň

Hoy tengo un día bueno. ~ Dnes mám dobrý deň.

5) tener sed ~ mať smäd, byť smädný

Tengo sed. Pasame un vaso de agua, por favor. ~ Som smädný/á. Podaj mi pohár vody, prosím ťa.

6) tener hambre ~ mať hlad, byť hladný

Tengo hambre. Vamos por unos tacos. ~ Som hladný/á. Poďme na tacos.

7) tener lugar ~ konať sa 

El concierto tiene lugar en Košice. ~ Koncert sa koná v Košiciach.

8) tener suerte ~ mať šťastie

Tengo suerte de haberte conocido. ~ Mám šťastie, že som ťa spoznal/a.

9) tener confianza en alguien / algo ~ veriť v niekoho / niečo, mať nádej

Tengo confianza en que todo salga bien. ~ Verím, že všetko dobre dopadne.

10) tener miedo ~ mať strach

Tengo miedo de las ranas. ~ Bojím sa žiab.

11) tener dolor ~ mať bolesť, bolieť

Tengo dolor de cabeza. ~ Bolí ma hlava.

12) tener sueño ~ byť unavený/á, ospalý/á

Ya es tarde, tengo sueño, vámonos a casa. ~ Je už neskoro, som ospalý/á, poďme domov.

13) tener mala cara ~ vyzerať unavene, bledo

Tienes mala cara, ¿estás bien? ~ Vyzeráš unavený/á. Si v poriadku?

14) tener prisa ~ ponáhľať sa

Tengo prisa, no puedo quedarme a comer. ~ Ponáhľam sa, nemôžem zostsť na obed.

15) tener razón ~ mať pravdu

Tienes razón. ~ Máš pravdu.

16) tener sentido ~ mať zmysel

Tiene sentido lo que dices. ~ To, čo hovoríš má zmysel

17) tener ganas de algo ~ mať chuť na niečo

Tengo ganas de frambuesas. ~ Mám chuť na maliny.

Tengo ganas de no hacer nada. ~ Mám chuť na ničnerobenie.

18) no tener abuela ~ chvastať sa

Juan no tiene abuela. ~ Juan sa chvastá.

19) no tener nombre ~ nemať na niečo slov

Lo que has hecho no tiene nombre. ~ Na to, čo si urobil/a nemâm slov.

20) no tener ni pies ni cabeza ~ nemať hlavu ani pätu

Tu mensaje no tiene ni pies ni cabeza. ~ Tvoja správa nemá ani hlavu, ani pätu.

21) tener enchufe(s) ~ mať kontakty, konexie

Dicen que su papá tiene enchufes en Paris. ~ Hovorí sa, že jeho/jej otec má kontakty v Paríži.

Slovesá SER y ESTAR

Používanie a. m. a p. m. v španielčine

Veľké písmená