piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorenie slov v angličtine – Prípony

 

V predošlých článkoch sme si hovorili o tvorení Compound Nouns, tvorení slov predponami a dnes sa pozrieme na tvorenie slov príponami (Suffixes).

Nové slovo, ktoré vznikne pridaním prípony je často iný slovný druh ako pôvodné slovo. Ak napríklad pridáme ku slovu drive (sloveso) priponu -er vytvoríme podstatné meno (Noun) driver.

Poďla prípony vieme predpokladať, či ide o podstatné meno (Noun), sloveso (Verb), prídavné meno (Adjective) apod.

Prípony tvoriace podstatné mená (Noun Suffixes)

– al

arrival, burial

– dom

freedom, kingdom

– ee

employee, trainee

– er

driver, writer, dancer, teacher

– hood

childhood, neighbourhood, adulthood, motherhood

– ism (philosophies)

capitalism, socialism, feudalism

– ist (followers of philosophies)

capitalist, socialist 

– ment

statement, government, disappointment, improvement

– ness

happiness, kindness, sadness, blideness, madness

– ship

friendship, membership, partnership

– ion

expression, population, definition

Prípony tvoriace prídavné mená (Adjective Suffixes)

– able  -ible

portable, flexible

– al

formal, postal

– en

wooden, broken

– ese

Chinese, Japanese

– ful

helpful, useful, beautiful

– ic

poetic, classic

– ish

Spanish, childish

– ian

Canadian

– less

hopeless, homeless, useless

– ous

famous, nervous, curious

– y

sunny, windy, rainy, snowy, cloudy

 

ly

easily, quickly

ward(s)

upwards,

wise

clockwise

 

Prípona často spôsobí aj pravopisnú zmenu slova. Uveďme si pár príkladov:

  • create + prípona -ion = creation; -e  v procese vytvárania nového slova zmizne
  • beauty + prípona -ful = beautiful; -y sa zmení na –i
  • heavy + prípona -ness = heaviness;  –y sa zmení na i
  • possible + prípona -ity = possibility; le sa zmení na il
  • permit + prípona -ion = permission; –t sa zmení na –ss

 

Chcete vedieť veľa slov?

Vymiznú nepravidelné slovesá v angličtine?

6 chutných fráz v angličtine