piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI

Práca snov v Helen Doron English

Helen Doron English hrdo oslávila 35 rokov učenia viac ako 3 miliónov detí efektívne komunikovať
v angličtine. Globálna franšízová sieť vyniká v pedagogickej a obchodnej dokonalosti medzi ostatnými vzdelávacími spoločnosťami a vštepuje významné hodnoty, ako je sila komunity a význam prispievania k lepšiemu svetu. Za posledných 35 rokov sa inovatívna vzdelávacia metodológia ukázala ako veľmi úspešná na celom svete.

Tím profesionálnych školiteľov, pod vedením generálnej riaditeľky a lingvistky Helen Doron, vyškolil tisíce lektorov na celom svete vďaka čomu sa môžu venovať profesii, ktorá okrem toho, že im prináša životné istoty, je pre nich aj srdcovou záležitosťou, lebo prácu s deťmi milujú. Holistická metodológia
a bohatý obsah Helen Doron sú postavené na úprimnom pochopení toho, ako sa deti učia najlepšie
a pomocou všetkých zmyslov vytvárajú nezabudnuteľný a obohatený vzdelávací zážitok.

Vo vyučovacích centrách Helen Doron English rozmiestnených po Slovensku pôsobí
v súčasnosti okolo 100 lektorov – od začínajúcich pedagógov po skúsené učiteľky a učiteľov. “K našim učiteľom patria tiež študenti vysokých škôl, ktorí u nás dostávajú príležitosť zoznámiť sa s výborne fungujúcou metódou výučby jazykov. Získajú kvalitný tréning, so svojím koučom zostávajú
v pravidelnom kontakte a neustále sa zdokonaľujú, aby mohli rozširovať svoje pôsobenie v kurzoch. Hneď na začiatku svojej pedagogickej kariéry si osvojujú metodiku a postupy, ktoré môžu rozvíjať celý profesionálny život, „opisuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Medzi učiteľkami a učiteľmi možno pritom nájsť veľa zaujímavých životných a profesijných príbehov. Niektoré sa však často opakujú: Učiteľky sa postupom času vďaka franšízingu prepracujú k vlastnému vyučovaciemu centru a ženy po materskej dovolenke hľadajú zmysluplnejšie povolania, než im ponúka napríklad práca v korporáte. „Je to práca,v ktorej cítim, že to, čo robím, má zmysel“ hovorí Lucia Briestenská z vyučovacieho centra HDE v Považskej Bystrici.

Dream job v Helen Doron English

Autor článku: Helen Doron English Slovensko