streda, 24 apríla, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

BrainyJAM – Nie choď, ale poď

Dovoľte mi predstaviť vám naše rodinné jazykové centrum BrainyJAM.

Pri vytváraní koncepcie školy som vychádzala z toho, čo by som ja sama hľadala pre moje 4 deti. Hlavným krédom školy je „Nie choď, ale poď “. Teda, aby sme neposielali deti za vzdelaním, ale boli im v celoživotnom vzdelávaní sami príkladom. Preto má naša škola kredit rodinnej školy.

Ponúkame kurzy pre deti, rodičov, súrodencov, manželov, v rovnakom čase, v inej triede, s iným lektorom alebo aj spoločne. Rodičia len nedovezú deti, ale každý sa príde vzdelávať a potom si povedia, ako im to išlo.

Metóda našich kurzov spočíva v tzv. otváraní ucha. V praxi to funguje tak, že študenti dostanú nahrávky so slovnou zásobou, takže sa počúvaniu na hodinách, ale aj mimo nich venujeme intenzívnejšie.

Preto sa teším, že nám vyrastá generácia slúchadlových detí, lebo si posilňujú práve sluch a aj fantáziu. Treba brať do úvahy, že každý študent má dominantné iné zmysly, správny lektor vycíti, ktorý zmysel študent preferuje a, naopak, ktorý podvedome potláča.

Úlohou lektora je zapojiť študentovi čo najviac zmyslov. Musím však podotknúť, že lektor má slobodu v didaktike, teda nie na každého použiť rovnakú metódu.

Učíme angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a slovenčinu pre cudzincov. Učíme od 3 do 99 rokov, deti, študentov, dospelých a firemných klientov.

Počas leta ponúkame vždy v auguste denné jazykové tábory v angličtine, od desať rokov dokonca dvojjazyčne. Aby si počas campu „pričuchli“ aj k druhému cudziemu jazyku. Odporúčame šikovným deťom druhý jazyk od 8 – 10 rokov a tretí jazyk pridať v 15-ich, 16-ich. Campy majú vždy nejakú pridanú hodnotu, vyšší empatický, charitatívny alebo ekologický význam.

Učenie cez zážitky a emócie však ponúkame nielen pre deti, ale aj pre dospelých a firmy. Napríklad pobytovo-vzdelávací kurz v Toskánsku. Doobeda výučba TJ, AJ, NJ, poobede výlety so sprievodkyňou a večer kulinárske menu u lokálneho vinára.

Korona mnoho vecí urýchlila. Už teraz v septembri sa ukázalo, že budúcnosť je v hybridnom vzdelávaní. Online výučba ukázala aj nám, lektorom, že treba byť flexibilný, reagovať promptne na zmeny, byť kreatívnejší. Online šetrí čas a znižuje mobilitu. Zároveň oveľa menej odpadávali hodiny. Ak niekto nemohol prísť, napojil sa online, neboli sme kapacitne obmedzení voľnými učebňami. Online priestor odstraňuje hranice. Učíme študentov nielen z iných kútov Slovenska, ale napr. aj v Nemecku.

Kurzy máme rozdelené na doučovanie cudzích jazykov, kde pomáhame deťom so školskými vecami, ale zároveň sa snažíme ich rozrozprávať. A potom sú kurzy, kde sa pracuje s našimi knihami, prípadne s materiálmi podľa potreby. Zároveň pripravujeme na prijímacie pohovory
nielen na bilingválne štúdium, ale aj zo slovenčiny. Pri slovenčine neostalo len pri príprave na prijímačky, ale doučujeme ich po celý rok.

Bez jazykov to nejde – ale pokiaľ nemáte dobrú motiváciu, ani nezačínajte. Neposielajte deti, príďte s nimi a dajte si reálny cieľ, zvládnem to a dám si na to 2-3 roky. Ak to potrebujete rýchlejšie, počítajte s vyššou dotáciou hodín. A čo je ešte dôležité, je pravidelnosť. Ak príde študent len pred písomkou alebo nárazovo, výsledný efekt je slabý. Pri časovej
zaneprázdnenosti odporúčam nechať si aspoň hodinu týždenne na udržovanie
nadobudnutých vedomostí.

Ponuku našich kurzov nájdete na našej webstránke.

Autor článku: PaedDr. E. Rapavá, BrainyJAM, Trnava