štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Behind vs After

Tieto dve slová bývajú pre viacerých kameňom úrazu. Ako sa používajú správne?

After

= po, za; nasledujúce v čase, neskôr ako niečo, niekto iný

Používa sa, keď existuje zmysel pre poriadok, následnosť.

  • He’ll leave after the lunch. 
  • Her brother returned after the event.
  • Guests were coming one after one.

After sa používa obrazne alebo doslova:

  • Love comes after friendship. (obr.)
  • Liz is the most beautiful girl, after Linda. 

Behind 

= za; používa sa na pozíciu, miesto

Používa sa doslovne:

  • Tom is standing behind me.
  • Their team was two runs behind to win the World Cup.
  • The book fell behind the sofa.

Tom runs behind the house.

NOT

Tom runs after the house.