štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Zvratné zámená v angličtine

V angličtine majú zvratné zámená (Reflexive Pronouns) nasledujúce tvary:

Osobné zámenáZvratné zámená
Imyself
youyourself
hehimself
sheherself
ititself
weourselves
youyourselves
theythemselves

Zvratné zámená používame, keď je predmet vety rovnaký ako je podmet, napr.:

  • She shouldn’t blame herself for the situation.
  • Tom cut himself while he was preparing dinner.
  • They built the relax zone for themselves.

Ak sa tieto zámená viažu s príslovkou miesta, alebo predložkou with, použijeme namiesto nich predmetové osobné zámená, napr.:

  • Zoe had a lovely dog sitting next to her.
  • We are going to take our aunt and her kids with us.
  • He took us with him to Split.

Predložky s “home”

Before, ago …

Say & Tell