Čiarka – môj ďalší bubák v slovenčine

 

V predošlom článku o bubákoch 🙂 v spisovnej slovenčine sme si spomenuli slovesné tvary, vybrané slová a dvojice pomenovaní. Dnes bude našou temou čiarka.

 

Čiarka 

 

1) Čiarkou sa oddeľujú jednotlivé členy viacnásobného výrazu, napr.:

Otec, matka, syn i dcéra nastúpili do vlaku.

2) Čiarku píšeme, ak ide o samostatné vety bez spojky a, napr.:

Tancovali celú noc v záhrade, pozerali na hviezdy, nedbali na čas.

3) Čiarku píšeme aj v týchto prípadoch:

  • ako jeden, tak i druhý
  • tak sestra, ako aj ty
  • v Modre, ako aj vo Svite
  • jednak pracuje, jednak študuje
  • čierny, ale zdravý chlieb

4) Medzi členmi rozvitého prívlastku, ktorý tvorí významový, zvukový a rytmický celok (preto medzi členy nemožno vložiť spojku a, i, ani výrazy a to, to jest – t. j.), nepíšeme čiarku, napr.:

dnešní poprední slovenskí autori

významné umelecké slovenské diela

5) Čiarku nepíšeme ani pri tesnom prívlastku, ktorý bližšie určuje podstatné meno a preto ho nemožno vynechať bez porušenia významu, zmyslu, napr.:

Súhlasím s myšlienkou uvedenou v tejto básni – t. j. nie s hocijakou myšlienkou, ale len „s myšlienkou uvedenou v tejto básni“.

 

Dodatok

Ak slovko ako uvádza tesný prívlastok, nepíšeme pred ním čiarku, napr.:

Jazyky ako slovenčina a srbština sú slovanské jazyky.

 

Čo je pre mňa bubákom v slovenčine

Slovenčina v minulosti a dnes

 

Ilustračný obr. ku článku: Martin Benka, Život s kvetmi

Podklad pre článok: Ivanová – Šalingová, M., šaling, S., Maníková Z.: Slovenčina bez chýb, vyd. SAMO, Bratislava, 2002, 2. vyd.

About the author

Ahojte, som Janka a vyštudovala som slovenčinu a mám medzinárodný certifikát z angličtiny. Okrem toho pasívne ovládam francúzštinu. Mojimi koníčkami sú hlavne literatúra a hudba. Rada si tiež zapisujem, ak ma v daný deň niečo osloví.