piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Come or Arrive

Prísť alebo prísť 🤔

Come

Pri come nie je potrebné uvádzať čas ani spôsob.

Používa sa pre fyzické aj abstraktné určenie – pre osoby, veci alebo myšlienky, napr.:

  • Tom came to see me.
  • Many postcards are coming to us these days.
  • An idea has just come to my mind.

Za come nasleduje predložka to, napr.:

  • She comes to their house every weekend.

Arrive

Pri arrive je potrebné uviesť čas alebo okolnosť.

They come.

They arrive. They arrive at 5.

Arrive používame na fyzické miesto určenia a väčšinou len pre osoby alebo niečo personifikované.

ALE 🙂 za určitých formálnych okolností možno arrive použiť na veci, ako sú napríklad nové vynálezy, produkty:

  • Package arrived while I was away.
  • The new product from DOPE will finally arrive in the shops this week.

Za arrive zvyčajne nasleduje predložka at, in, on, napr.:

  • They arrived in Liverpool at 8 p. m..