pondelok, 22 apríla, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Štáty a francúzske predložky

Nastáva obdobie dovoleniek a každý z nás si už pomaly vyberá destináciu, ktorú navštívi. Ak by ste boli akurát vo Francúzsku, vedzte, že pri výbere dovolenkovej krajiny by ste sa museli zamyslieť, ako oznámite, kam idete. V tomto článku si ukážeme, aké predložky je potrebné používať s konkrétnymi krajinami.

V prvom rade je potrebné mať na pamäti, že každý štát vo francúzštine má člen. Tento člen si viete odvodiť od základného pravidla – ak sa názov štátu končí na písmeno -e, používa sa s členom LA (La France, L´Espagne, La Slovaquie). Týchto štátov je väčšina. Výnimku tvorí len le Mexique a le Mozambique.

Ak sa názov štátu končí na iné písmeno ako -e, používa sa s členom LE (Le Portugal, Le Maroc, Le Canada). Existuje aj prípad, keď je názov štátu v množnom čísle, vtedy sa používa člen LES (Les Pays-Bas – Holandsko, Les Etats-Unis – Spojené štáty americké, Les Philippines – Filipíny). Týchto štátov je oveľa menej.

Štáty, ktoré sú ženského rodu (teda používajú sa s členom LA), majú vždy za sebou predložku EN:

 • J’habite en France.
 • J’habite en Espagne.
 • J´habite en Italie.
 • J’habite en Angleterre.
 • J’habite en Turquie

Štáty, ktoré sú mužského rodu, ale začínajú sa na samohlásku (teda používajú sa s členom L´), majú vždy za sebou predložku EN:

 • J’habite en Iran.
 • J’habite en Irak.
 • J’habite en Israël.

Štáty, ktoré sú mužského rodu, ale začínajú sa na spoluhlásku (teda používajú sa s členom LE), majú vždy za sebou predložku AU:

 • J’habite au Portugal.
 • J’habite au Brésil.
 • J’habite au Pérou.
 • J’habite au Venezuela.

Štáty, ktoré sú v množnom čísle, bez ohľadu na mužský alebo ženský rod, (teda používajú sa s členom LES), majú vždy za sebou predložku AUX:

 • J’habite aux États-Unis.
 • J’habite aux Philippines.

Ešte zaujímavejšie to začne byť pri ostrovných štátoch – tie sa totiž delia na veľké a malé ostrovy.

Veľké ostrovy sa používajú s predložkou EN:

 • J’habite en Corse.
 • J’habite en Irlande.
 • J’habite en Nouvelle Calédonie.

Malé ostrovy sa používajú s predložkou À:

 • J’habite à Madagascar.
 • J’habite à Cuba.
 • J’habite à la Réunion.
 • J’habite à Tahiti.
 • J’habite à la Martinique.

Rovnako predložka À sa používa s názvami miest a dedín.

 • J’habite à Cadix.
 • J’habite à San Fernando.
 • J’habite à Paris.
 • J’habite à New York.
 • J’habite à Londres.

Ak si nájdeme na dovolenke nejakých priateľov a budeme chcieť povedať, odkiaľ pochádzajú, prípadne predstaviť seba, odkiaľ sme prišli, budeme na to musieť použiť sloveso VENIR, po ktorom nastane ďalší predložkový koncert.

Štáty, ktoré sú ženského rodu a končia sa na spoluhlásku (teda používajú sa s členom LA), majú vždy za sebou predložku DE LA:

 • Je viens de la France.
 • Je viens de la Turquie.
 • Je viens de la Bolivie.

Štáty, ktoré sú ženského rodu a končia sa na samohlásku (teda používajú sa s členom L´), majú vždy za sebou predložku DE L´:

 • Je viens de l’Espagne.
 • Je viens de l’Italie.
 • Je viens de l’Allemagne.

Štáty, ktoré sú mužského rodu a končia sa na spoluhlásku (teda používajú sa s členom LE), majú vždy za sebou predložku DU:

 • Je viens du Portugal.
 • Je viens du Brésil.
 • Je viens du Canada.

Štáty, ktoré sú mužského rodu a končia sa na samohlásku (teda používajú sa s členom L´), majú vždy za sebou predložku :

 • Je viens d’Alger.
 • Je viens d’Iran.
 • Je viens d’Irak.

Štáty, ktoré sú v množnom čísle, bez ohľadu na mužský alebo ženský rod, (teda používajú sa s členom LES), majú vždy za sebou predložku DES:

 • Je viens des États-Unis.
 • Je viens des Philippines.
 • Je viens des Canaries.

Na prvý pohľad môže ísť o veľkú predložkovú výzvu, ale nie je nič, čo by ste nezvládli :).

Bonnes vacances!

Ďalšie články:

Čítanie francúzskej koncovky -e_ na 7 spôsobov

25 ubytovacích fráz

Francúzske zamilované frázy

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

50 populárnych anglických textových skratiek