pondelok, 22 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Slovesá v slovenčine a angličtine

Skôr ako sa začneme v škole, či v dospelosti učiť iný jazyk mali by sme ovládať materinský jazyk. Ovládanie materinského jazyka môže pomócť pri učení sa gramatiky formou porovnania.

Slovesá v slovenčine verzus slovesá v angličtine

Sloveso je slovo, ktoré vyjadruje:

  • dej napr. tancovať, kresliť, jesť, dance, draw, eat
  • stav napr. sedieť, stáť, spať, sit, stand, sleep
  • alebo zmenu stavu napr. zobudiť sa, vstať, postaviť sa, wake up, get up, stand up

Na mobile sa dá tabuľka posúvať 👉👈

JAVSLJAJ
Pôvod
Origin
ohybné slovoVerbs z lat. verbum
Základné druhy
Types
plnovýznamové slovesá
pomocné slovesá
Full Verbs (plnovýznamové)
Auxiliary Verbs (pomocné)
Časovanieánoáno
Osoba
a číslo
Person
& Number
jem
ješ
je
jeme
jete
jedia
I eat
you eat
he/she/it eats
we eat
you eat
they eat
Časy
Tenses
prítomný – jem
minulý – jedol som
budúci – budem jesť / najem sa
Present Tense
° Simple – I eat
° Continuous – I am eating
° Perfect – I have eaten
° Perfect Continuous – I have been eating
Past Tense
° Simple – I ate
° Continuous – I was eating
° Perfect – I had eaten
° Perfect Continuous – I had been eating
Future Tense
° Simple – I will eat
° Continuous – I will be eating
° Perfect – I will have eaten
° Perfect Continuous – I will have been eating
Spôsoby
Moods

• oznamovací – Hráme sa každý deň.
• opytovací – Hráte sa každý deň?
• rozkazovací – Hrajte sa každý deň!
• podmieňovací – Hrali by sa každý deň, ak by …
• Indicative – We play evety day.
• Interrogative – Do you play every day?
• Imperative –
Play every day!
• Conditional – They would play every day if …
• Subjunctive – He wishes he played every day.
Rody
Voices
• činný rod- Postavili dom.
• tŕpny rod – Dom bol postavený.
• Active Voice – They built a house.
• Passive Voice – House was built.
Špecificképodľa vyčasovaného slovesa vieme určiť osobu na 90% – čítam -> ja, čítame -> my, čítajú -> oni/onyIrregular Verbs (nepravidelné slovesá) – write-wote-written, bring-brought-brought, put-put-put

Krorý jazyk vyzerá ľahšie?

Plnovýznamové slovesá | Full Verbs majú svoj samostatný význam, vieme si predstaviť, čo vyjadrujú, ako daný dej, činnosť, stav vyzerá – napr.

  • variť, tancovať, piť, usmiať sa
  • cook, dance, drink, smile

Pomocné slovesá | Auxiliary Verbs samy o sebe nenesú význam, nedokážeme si pod nimi činnosť alebo dej predstaviť. Plnovýznamovými sa stávajú až v spojení s inými slovesami – napr.

  • chcieť, môcť, musieť, smieť, mať, začať, -> chcem sa poprechádzať, môžem upiecť koláče, začali sa rozprávať
  • want, can, must, may, have, start -> I want to walk, I can make cakes, they started to talk

Ak ste “pravidlový” typ, porovnávacia metóda vám môže byť nápomocná pri učení (sa) jazykov.

Školáci, ktorých baví skúmanie a tvorenie so slovnými druhmi sa môžu zapojiť do projektu Slovíčka v malíčku – v aktuálnom ročníku autori tvoria slovnodruhové slovníky.