nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Rytmický zákon

 

Dnes si povieme niečo o rytmickom zákone v slovenčine.

 

Čo je to rytmický zákon?

 

Rytmický zákon je zákon, podľa ktorého nemôžu v jednom slove nasledovať za sebou dve dlhé slabiky. Preto dochádza k procesu nazývanému krátenie.

Pri krátení sa z dlhej slabiky stáva krátka slabika.

Rytmický zákon platí napríklad v týchto prípadoch:

a) Pri tvorení tvarov slov zakončených na príponu -ám, -ách, -iam, -iach sa pádová koncovka skracuje na -am, -ach, napríklad:

kvôli ženám, ale kvôli búrkam

o ženách, ale o búrkach

v uliciach, ale v továrňach, púšťach

b) Krátia sa slovesné prípony, v slovese nasleduje za dlhou slabikou krátka slabika, napríklad:

miesim, túžim, riadim

!! nikdy sa však nekrátia (tzn. nasledujú za sebou dve dlhé slabiky) v 3. osobe mn. čísla, napr.: miesia, túžia, riadia

Nekrátia sa tiež hlásky po dlhých predponách, t. j. za dlhou predponou nasleduje dlhá slabika, napríklad:

ná-, zá-, sú: námietka, zásielka, uzávierka, súčiastka

Výnimky z rytmického zákona tvoria:

  • slová, v ktorých nasledujú za sebou dve dlhé slabiky, napr.:

prútie, prútia, prútím, básní, piesní, páví, páviemu

  • slovesné tvary (neurčitok), nspr.:

zvážnieť, zmúdrieť, pálievať, chránievať, vábievať

  • zložené slová, v tých si jednotlivé zložky zachovajú svoju dlhú slabiku a tým vznikajú výnimky z rytmického krátenia, slova sa píšu spolu (v zloženom slove aú potom dve a viac dlhých slabík), napr.:

tretíkrát, viacnásobný, viackrát, tisíckrát, viacmiestny

 

Čiarka

Slovenčina v minulosti a dnes

Čo je pre mňa bubákom v slovenčine?