piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Angličtina – Rovnaký tvar podstatných mien v jednotnom a množnom čísle

Medzi podstatné mená, ktoré majú jednotné a množné číslo zhodné, ale v množnom čísle priberajú sloveso v množnom čísle patria:

1) rôzne jednotky používané v matematike a v menovej politike, napr. hundred, thousand, million, dozen, ak sú používané s číslami.

 • He has sent them four hundred books. ~ Poslal im štyristo kníh.

2) slová ako sheep, ktoré má množné číslo rovnaké = sheep

deer

 • I saw a herd of red deer last weekend. ~ Minulý víkend som videl(a) stádo jeleňov.

fish.

!! Pri fish však máme aj tvar fishes, ktorý sa používa menej často a poukazuje na rozličné druhy rýb.

Ďalšie podobné morské a vodné živočíchy sú:

 • shellfish mäkkýš, kôrovec -> množné číslo je shellfish
 • tuna tuniak (aj tunas)
 • salmon losos
 • carp kapor
 • bass ostriež
 • cod treska
 • pike šťuka
 • catfish sumec
 • atď.

3) mená národností končiacich na -ese.

 • Chinese, Japanese

Ďaľšie články:

Tvorenie plurálu v AJ a ŠJ

Minulý čas jednoduchý v AJ

Before, Ago