nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Použitie predložky à a de za francúzskymi slovesami

Predložky sú vo francúzštine neustálym bojom. Špecifický je však boj s predložkami, ktoré sa používajú v kombinácii s určitými slovesami. Tieto slovesá majú za sebou najčastejšie predložky à alebo de, avšak môže nastať aj situácia, keď kontext rozhodne, ktorá predložka sa použije. Skutočná zápletka je na svete, no aké je jej riešenie?

V tomto článku si uvedieme príklady slovies, za ktorými sa používa predložka à, a za ktorými sa používa predložka de. Rovnako si ukážeme aj zopár rozdielov v používaní týchto predložiek.

Slovesá s predložkou à

Za nasledujúcimi slovesami nasleduje predložka à. Reálne je týchto slovies viac, ponúkame čiastočný zoznam.

aider à – pomôcť niekomu/niečomu

apprendre à – (na)učiť sa niečo, oznámiť niekomu niečo

commencer à – začať niečo

chercher à – pokúsiť sa o niečo (POZOR, hľadať niečo je bez predložky)

réussir à – uspieť v niečom

s’amuser à – zabávať sa na niečom

se mettre à – pustiť sa do niečoho

se préparer à – pripraviť sa na niečo/niekoho

servir à – poslúžiť niekomu/slúžiť na niečo

songer à – pomyslieť na niečo

tenir à – stáť o niečo/niekoho, susediť s niečim

Slovesá s predložkou de

Za nasledujúcimi slovesami nasleduje predložka de. Reálne je týchto slovies viac, ponúkame čiastočný zoznam.

arrêter de – prestať robiť niečo

avoir envie de – mať chuť na niečo/niekoho

avoir honte de – hanbiť sa za niečo/niekoho

avoir peur de – mať strach z niečoho/niekoho

essayer de – pokúsiť sa o niečo

être obligé de – byť zaviazaný za niečo

finir de – skončiť/prestať s niečím

oublier de – zabudnúť na niečo/niekoho

se promettre de – sľúbiť niečo/niekomu

refuser de – odmietnuť/nedovoliť niečo

s’excuser de – ospravedlniť sa za niečo

se contenter de – uspokojiť sa s niečím

se dépêcher de – ponáhľať sa za niečím

PODOBNÉ SLOVESÁ – INÉ KONŠTRUKCIE

demander à / demander à quelqu’un de – požiadať o niečo/požiadať niekoho o niečo

 • Il a demandé à partir. (Požiadal o odchod.)
 • Il m’a demandé de partir. (Požiadal ma, aby som odišiel.)

se décider à / décider de – rozhodnúť sa o niečom/rozhodnúť o niečom

 • Il s’est décidé à partir. (Rozhodol sa, že odíde.)
 • Il a décidé de partir. (Rozhodol (sa), že odíde.)

décider quelqu’un à / être décidé à – prinútiť niekoho urobiť niečo/byť rozhodnutý urobiť niečo

 • Je l’ai décidé à partir. (Prinútil som ho, aby odišiel.)
 • Il est décidé à partir. (Rozhodol sa/Bol rozhodnutý, že odíde.)

forcer quelqu’un à / être forcé de – donútiť niekoho urobiť niečo/byť donútený do niečoho

 • On m’a forcé à partir. (Prinútili sme ho odísť.)
 • Je suis forcé de partir. (Bol som donútený odísť.)

obliger quelqu’un à / être obligé de – donútiť niekoho urobiť niečo/byť donútený do niečoho

 • On m’a obligé à partir. (Prinútili sme ho odísť.)
 • Je suis obligé de partir. (Bol som donútený odísť.)

contraindre quelqu’un à / être contraint de – prinútiť niekoho urobiť niečo/byť rozhodnutý urobiť niečo

 • On m’a contraint à partir. (Prinútil ma, aby som odišiel.)
 • Je suis contraint de partir. (Bol som donútený odísť.)

il est (c’est, fam.) difficile de faire qch / c’est difficile à faire – je ťažké niečo robiť (v oboch prípadoch)

 • Il est difficile de comprendre pourquoi il ne me parle plus. (Je ťažké pochopiť, prečo už so mnou nerozpráva.)
 • Il ne me parle plus; c’est difficile à comprendre ! (Už so mnou nerozpráva, je to ťažké na pochopenie/nerozumiem tomu.)

avoir + nom + à + infinitif / nom + de + infinitif – mať + podst. meno + à + neurčitok/ podst. meno + de + neurčitok

 • J’ai un examen à préparer. (Mám skúšku, na ktorú sa musím pripravovať / na pripravovanie.)
 • La pensée de lui parler m’effraie. (Pomyslenie na neho ma desí.)

expression de temps + de + infinitif – časový výraz + de + neurčitok

 • C’est l’heure de se coucher. (Je čas na spanie/ísť spať.)

Ďalšie články:

Slangové výrazy vo francúzštine

Francúzština v reštaurácii

Francúzske zamilované frázy

Farebná paleta francúzskych farieb