piatok, 24 mája, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Jazyky a kráľovné

V dneśnej dobe uż kráľovien a kráľov nie je tak veľa ako v minulosti, skôr by sme sa v prenesenom význame mali snażiť byť kráľovnami a kráľmi, princeznami a princami svojich životov.

Čo myslíte, ako to vyzeralo s kráľovnami v minulosti a ich jazykovými zručnosťami? Poskakovali okolo nich tlmočníci?

Pozrime sa napríklad na tieto kráľovné, ktoré pozná snáď aj ten, kto dejiny “nemusí”.

Kleopatra – kráľovná Egypta

fiktívny obraz Kleopatry, reálny sa zrejme nezachoval

Meno Kleopatry sa väčinou spája s krásou, receptami na krásu typu mliečny kúpeľ, perlovými náhrdelníkmi, či s príbehom lásky o Cezárovi a Kleopatre a Antóniovi a Kleopatre. Podľa kroník však nemala ani “prázdnu hlavičku”. Už od detstva sa vzdelávaala v Aleksandrijskej knižnici.

Ovládala viacero jazykov. Jej materinským jazykom bola gréčtina.

Dokonale ovládala starú egyptčinu. Plynule sa dohovorila v hebrejčine, sýrčine, etiópčine, troglodytčine, médčine, partšine a arabčine.

Alžbeta I. – kráľovna vydatá za Anglicko

Alžbeta I.

Alžbeta I. z rodu Tudorovcov nastúpila na trón po ére kruťasov – jej otcom bol Henrich VIII., a s ňou postupne prišla aj zlatá éra a rozkvet umenia.

V piatich rokoch ovládala okrem angličtiny aj velštinu vďaka svojej guvernantke. Neskôr absolvovala denne súkromné hodiny francúzštiny, gréčtiny, latinčiny a španielčiny. V jedenástich rokoch tak ovládala 6 jazykov.

V dospelosti k nim pridala ešte vlamčinu a taliančinu.

Mária-Terézia – kráľovná reformátorka, prvá zo ženskej dynastie Habsburgovcov

Mária-Terézia

Mama 16 detí a reformátorka.

Popri zakladaní manufaktúr, podpore poľnohospodárstva, chovu dobytka a oviec, školskej reforme, právnej reforme písanej v reči ľudu, podpore stabilnej prosperity hlavného daňovníka štátu, atď. sa naučila okrem nemčiny aj taliančinu, francúzštinu, latinčinu a španielčinu.