piatok, 24 mája, 2024

DETI, O PROJEKTOCH

Výsledky Tranzistoru 2023

Tranzistor je jazykovo-umelecký projekt zameraný na sttvárnenie textov formou rozhlasovej hry a na prácu a výslovnosťou a čítaním v jazyku.

Projektu sa môžu zúčastniť súbory alebo individuálni záujemcovia s monohrou.

Súťažiť je možné s vlastnou tvorbou alebo s vybratým dielom od niektorého z autorov, ktorí sa uverejňujú osobitne pre každý ročnìk.

Tento ročník sa účastníci zapojili v jazykových kategóriách SLJ AJ, RJ.

Najväčšími a najčastejšími polenami a polienkami, ktoré sa vyskytli v príspevkoch pre aktuálny 2023 ročník boli:

  • neuchopenie textu do formy rozhlasovej hry
  • počutie slovenčiny v inojazyčných kategóriách
  • intonácia v oznamovacej, opytovacej, zvolacej vete

Postup do Finálového kola (FK) bol pod prísnym rozhodovaním, pretože bolo počuť skryté rezervy a tie by sme chceli počuť rozkvitnúť. Tí, ktorých sa to týka sa v týchto slovách spoznali – skúste zalievať a povenovať sa možno budúcoročníkovej hre tak, ako malý princ svojej ruži…

Rozhodovanie o miestach vo FK bolo takmer jednohlasne zhodné, len v dvoch kategóriách sa diskutovalo o výslednom poradí. Treba povedať, že pri hodnotení Tranzistoru ako mlaďasa ešte “prižmurujeme očká”. Súťažiaci sú tkzv. pionieri = tí, ktorí majú odvahu pustiť sa do nových vecí alebo starých vecí s novým nádychom.

Výsledné miesta sú zaslúžené a ich držiteľom blahhoželáme!

Ako vznikol Tranzistor?

Inšpiráciou boli spoločné čítania príbehov niekoho, kto čítal textovú časť príbehu a niekoho, kto čítal obrázkovú časť príbehu a išlo im to tak dobre, že si k nim posadali poslucháči 🙂

>> Tranzistor 2024