nedeľa, 23 júna, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Diakritika a interpunkcia

Diakritika 

Diakritické znamienka sú grafické znaky s rozlišovacou funkciou = rozlišujú písmená. Môžu meniť výslovnosť písmena alebo celého slova.

V slovenčine sú štyri základné diakritické znamienka:

 1. dĺžeň ´: á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ
  • krása, pekné, fíha, móda, fúka, rýchly, tĺk, vŕba
 2. mäkčeň ˇ: č, š, ž, dž, ď, ť, ň, ľ
  • čerešňa, žabička, džem, ďalekohlad, ťava, ľudskosť
 3. dve bodky ¨: ä
  • päta, mäso, naspäť, mäkčeň
 4. vokáň ˆ: ô
  • kôň, stôl, môj, vôbec

Bodka nad písmenami j, i nie je diakritické znamienko, pretože je súčasťou znaku grafémy – n bez mäkčeňa je písmeno n, ale j bez bodky nie je písmeno abecedy.

guľa – gúľa, med – meď, plaz – pláž, spať – späť, vila – víla

Interpunkcia

Interpunkčné znamienka sú grafické znamienka, ktoré slúžia na členenie textu.

Pomáhajú s organizáciou textu a prispievajú k jeho prehľadnosti.

Majú aj spájaciu funkciu, napr. pomlčka, lomka.

V slovenčine používame tieto interpunkčné znamienka:

 • bodka .
  • Prišli sme domov.
 • výkričník !
  • Poď sem!
 • otáznik ?
  • Kde je tá kniha?
 • čiarka ,
  • Páči sa mi Slovensko, Česko, Španielkso.
 • bodkočiarka ;
  • Matej sa pomaličky priblížil k plotu, natiahol krk, aby lepšie videl; čiapka mu spadla z hlavy …
 • dvojbodka :
  • Sú to tieto zvieratá:
 • úvodzovky „“
  • Jeho obľúbený citát bol: Nikdy nehovor nikdy.
 • pomlčka –
  • “Tešíme sa!” zvýskli od radosti deti.
 • spojovník –
  • kucapaca, 10násobok, užuž, v SĽUKu
 • tri bodky …
  • Možno to tak bolo lepšie
 • apostrof ‘
  • Ktos? (= Kto si?), leto 98 (= leto 1998)
 • zátvorky ( ), [ ]
  • Chceli by sme tam zahrnúť rôzne atrakcie (napr. skákacie hrady, chodúle, zrkadlovú sieň …).
 • lomka /
  • Je to dievča / chlapec.

Dvojbodka

Úvodzovky

Rozdeľovanie slov