piatok, 24 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Abeceda v španielčine

Španielska abeceda má aktuálne 27 písmen. Do roku 2009 bol ich počet 29.

RAE (Kráľovská španielska akadémia) vo svojej pravopisnej reforme z roku 2010 rozhodla, že tvary „ch“ a „ll“ už nie sú nezávislými písmenami, ale sú výsledkom kombinácie písmen reprezentovaných jedným zvukom známym ako “dígrafo

Okrem toho “Y, y“, ktoré sa nazývalo “i griega”, má aktuálne názov “ye”. 

V španielčine sú všetky písmená ženského rodu, t. j. ak na niektoré z písmen odkazujeme, musí mu predchádzať člen „la“ (la de, la jota, la uve …).

Abecedario alebo alfabeto?

Abecedario je termín, ktorý sa podľa Slovníka Kráľovskej španielskej akadémie (DRAE) používa na označenie „usporiadanej série písmen, ktoré predstavujú fonémy alebo charakteristické zvuky jazyka“.

Slovo alfabeto je synonymum abecedario a tieto dva pojmy sa používajú zameniteľne.

Pokiaľ ide o etymologický pôvod, abecedario je slovo, ktoré je odvodené od prvých štyroch písmen abecedy a, be, ce a de a alfabeto pochádza zo spojenia prvých dvoch symbolov gréckej abecedy alfa a beta.

Písmená španielskej abecedy

 • A, a: a
 • B, b: be
 • C, c: ce
 • D, d: de
 • E, e: e
 • F, f: efe
 • G, g: ge
 • H, h: hache [ače]
 • I, i: i
 • J, j: jota [chota]
 • K, k: ka
 • L, l: ele
 • M, m: eme
 • N, n: ene
 • Ñ, ñ: eñe
 • O, o: o
 • P, p: pe
 • Q, q: cu [ku]
 • R, r: erre
 • S, s: ese
 • T, t: te
 • U, u: u
 • V, v: uve
 • W, w: uve doble
 • X, x: equis [ekis]
 • Y, y: ye
 • Z, z: zeta

á = a con acento
D = de mayúscula
d = de minúscula

V španielčine je:

 • 5 samohlások s jednou výslovnosťou, čo uľahčuje učenie sa: a, e, i, o, u
 • 22 spoluhlások

Pri spiluhláskach je výslovnosť tiež pomerne jednoduchá (píš ako počuješ). Je medzi nimi len pár nasledujúcich spoluhlások, ktoré majú “ťažšiu” výslovnosť:

1) písmeno ce (C) má dve rôzne výslovnosti:

》C + A, O, U = [k] (ako slovenské K), napr.:

 • Canada [Kanada], Caracas [Karakas], el campo [el kampo] ~ pole
 • choco [čoko] ~ čokina; el corazón [el kora’θon] ~ srdce
 • la cuchara [la kučara] ~ lyžica; los cumpleaños [los kumpleaňos] ~ narodeniny

》C + E, I = [θ], zjednodušene [s], napr.:

 • la cena [la θena] ~ večera; la cesta [θesta] ~ košík
 • la ciruela [la θiruela] ~ slivka; cinco [θinko] ~ päť

2) písmeno ge (G) má dve rôzne výslovnosti:

》G + A, O, U = [g], napr.:

 • la galina [la galina] ~ sliepka
 • el gorro [el gorro] ~ čiapka
 • me gusta [me gusta] ~ páči sa mi, mám rád/rada

》G + E, I = [ch], napr.:

 • la gente [la chente] ~ ľudia
 • el girasol [el chirasol] ~ slnečnica
G + I = [ch]; [el chirasol]

3) písmeno hache (H), čítaj [ače], sa v španielčine vyslovuje len vtedy, keď nasleduje po “C” a má tvar „CH“, čo nie je písmeno ako také, ale zvuk (kedysi CH bolo samostatné písmeno, ako je uvedené vyššie), napr.:

 • hablo español [avlo espaňol] ~ hovorím po španielsky
 • la hija [la icha] ~ dcéra
 • el hombre [el ombre] ~ človek
 • la leche [leče] ~ mlieko
 • el muchacho [el mučačo] ~ chlapec

4) písmeno jota (J), čítaj [chota], sa vyslovuje ako [ch], napr.:

 • la caja [la kacha] ~ krabica
 • por ejemplo [por echemplo] ~ napríklad
 • el cojín [el kochin] ~ vankúš
 • rojo [rocho] ~ červený
 • jueves [chueves] ~ štvrtok
J + A = [ch]; [la kacha]

EAOLS

Najpoužívanejšími hláskami v španielčine sú samohlásky E, A, O a spoluhlásky L a S.

Na vrchole rebríčka je E so 16,78%. Najmenej sa používa W, len 0,01%.

Pangram zo všetkých písmen abecedy

Pangram (el pangrama) je veta, ktorá obsahuje všetky písmená abecedy. Tu je príklad pangramu v španielčine:

«Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña o kiwi y un vaso de agua frío».

Aký pangram sa podarilo vytvoriť vám?

Farby v španielčine

Rody v španielčine

5 polienok v španielčine