piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Onomatopoje – jáááj, chce ma to zjesť

… alebo nie?

Onomatopoje sú v ľudskejšej reči zvukomalebné slovâ.

Transponujú zvukové javy do podoby jazykového prejavu = napodobňujú zvuky:

  • ľudskej činnosti: ťap-ťap, dup, plesk, švác, prask …
  • zvierat: ,mňau, haf-haf, kvak, mú, krá-krá, kač-kač, bzzz, kvík, kikirikí …
  • predmetov: brm-brm, tik-tak, cingi-lingi, píp, cŕn …
  • prírodných živlov: čľup, kvap, žblnk, fijú …
  • zvuky pri pohyboch: bác, tresk, bum …

Hlavolamy a jazyky

Rozdeľovanie slov

Slovné druhy