piatok, 24 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

HAY & ESTAR

HAY

HAY je neosobná forma slovesa HABER, ktorá sa nečasuje = nemení svoj tvar podľa osoby.

Používa sa v prípade, keď sa chceme spýtať na existenciu objektu, miesta alebo služby, napr.:

  • ¿Hay bar en el hotel? – Sí, hay dos. ~ Je v hoteli bar? – Áno, dva.

ESTAR

Sloveso ESTAR (byť) sa časuje.

Používa na vyjadrenie umiestnenia známych objektov, miest a služieb, o ktorých vieme, že existujú, napr.:

  • ¿Dónde está el café del hotel? – Está en el primer piso. ~ Kde je hotelová kaviareň? – Je na prvom poschodí.

Sloveso TENER

Antónimos

Cestovanie ~ Los viajes