štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vokalizácia predložiek

V slovenćine dochádza k zmene hláskovej podoby niektorých predložiek v závislosti od znenia nasledujúceho slova.

Tento jav sa nazýva vokalizácia predložiek.

K predložkám zakončeným na spoluhlásku sa pripája samohláska (vokál).

K predložkám sa zvyčajne pridáva samohláska oso, vo, zo, nado, predo

Len k predložke sa pridáva samohláska uku

K vokalizácii predložiek dochádza:

1) Ak sú prvotné predložky zakončené na spoluhlásku (s, z, v, k, bez, cez, nad, od, pod, pred) a stoja pred tvarmi osobného zámena ja:

  • so mnou, zo mňa, vo mne, ku mne, bezo mňa, cezo mňa, nado mnou, odo mňa, podo mnou, predo mnou.

❗Ak predložky bez, cez stoja pred slovom, ktoré začína sykavkou, k vokalizácii nedochádza. Preto sú napríklad spojenia bezo zvyšku, bezo zmeny nespisovné.

2) Ak predložky s, z, v, k stoja pred slovami začínajúcimi na tú istú spoluhlásku, alebo na párovú spoluhlásku podľa znelosti:

  • so sestrou, zo záhrady, vo výklade, ku koňom

3) Ak predložky s, z stoja pred slovami, ktoré sa začínajú na š, ž

  • šalát so žihľavou, zo žartu, so šatkou

4) Ak predložky nad, od, pod, pred stoja pred tvarmi slov deň, dvere, dno, dvor

  • nado dvermi, odo dňa… – popri nevokalizovaných podobách: nad dverami …

Predložky v slovenčine

Vokalizácia

Čo je pre mňa bubákom v slovenčine?