piatok, 19 júla, 2024

SLOVENČINA

Ľudová slovesnosť

Súčasťou ľudovej slovesnosti sú aj pranostiky. Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili.

Množstvo pranostík sa viaže aj k mesiacu november. Tu je niekoľko z nich:

Aký november, taký budúci marec. 

Ak nevydrží prvý novembrový sneh, nevydrží žiaden cez celú zimu. 

Keď na Dušičky jasné počasie panuje, príchod zimy to oznamuje.

Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.

Keď deň Všechsvätých prinesie zimu, tak Martin (11. 11.) prinesie leto.

Na svätého Huberta (3. 11.) ide teplo do čerta.

Na Martina medveď líha.

Na svätého Martina býva dobrá peřina.

Na svätého Martina drž sa, synku, komína.

Po Martine už zima nežartuje.

Sv. Martin chodí na bielom koni.

Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.

Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc sa v kaluži brodí.

Počasí o svaté Alžbětě (19. 11.) povídá, jak bude v létě.

Aký je deň Kataríny (25. 11.), taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.

Katarína keď je v blate, Kračun bude stáť na ľade.

Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.

Katarína na ľade a Vianoce na blate.

Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.

Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.

Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie.

Ak na Ondreja (30. 11.) lietajú včely, bude neúrodný rok.

Biely Ondrej, zlý rok.

Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne.

Keď na sv. Ondreja sneží , sneh si dlho poleží.

Keď ondrejský sneh pustí, to všetky pustia.

Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.

Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii (13. 12.) spraví, aj Mikuláš ho pochváli.

Na Ondreja ide orať len krivý gazda.

Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk.

Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.

Na svätého Ondreje ešte sa nám ohreje.

VIete doplniť tieto pranostiky?

Keď november teplom hľadí, potom ešte v máji zima ch _ _ _ _.

Novembrové slnko na z _ _ nevidí.

Keď krtko v novembri ryje, budú na Vianoce lietať k _ _ _ _ _.

Ak kvitnú v novembri s _ _ _ _ _, bude zima trvať až do mája.

Novembrová hmla z _ _ _ _ _ _ slnko.

Studený november – z _ _ _ _ _ január.