štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Do čoho investovať?

 

Na štúdium takmer všetkých jazykov je k dispozícii množstvo zdrojov.

Cena za ne je rôzna, niektoré sú aj zadarmo. Dôležité je vytažiť každý zadovážený zdroj na maximum.

 

Investujte do jedného alebo viacerých slovníkov

Slovník je jedným z najcennejších zdrojov, ktoré ste si kedy kúpili. Ak chcete rýchlo vyhľadať slovo alebo význam, slovník vám poskytne odpoveď.

Je dôležité nájsť si slovník/y, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

 

Investujte do pera a zápisníka 

Každé slovo, ktoré sa naučíte, každú novú myšlienku, si zapisujte. Po napísaní dáte svojej mysli ďalšiu možnosť pracovať na jazyku – spracovať to, čo počujete, alebo vidíte, do písomnej formy.

 

Investujte do zošitov s cvičeniami

Pracovné zošity sú vynikajúcim nástrojom na precvičovanie jazyka a učenie (sa).

Umožňujú učiť sa vlastným tempom, precvičovať a  opakovať si.

Cvičenia v pracovných zošitoch zvyčajne prezentujú informácie rôznymi spôsobmi, ktoré vašej mysli pomôžu vidieť jazyk z rôznych perspektív.

Je dôležité učiť sa a precvičovať si jazyk čo najviac. Rôzne študijné materiály pomáhajú pri rôznych aspektoch jazyka. Niektoré sú určené na počúvanie, niektoré na čítanie, iné na rozprávanie, či počúvanie a iné na všetky aspekty jazyka.

Pri učení sa jazyka nikdy nemôžete mať príliš veľa študijných materiálov.

 

Opakovanie je matkou múdrosti

Online čitáreň

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine