pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA

Slušné anglické nadávky

Pri učení sa cudzieho jazyka sa spočiatku učíme základné veci – čísla, farby, zvieratá, časovanie základných slovies a podobne. Každý z nás sa však stretne aj s ďalšími slovami, o ktorých sa verejne až tak nerozpráva, no sú bežnou súčasťou každodenného používania jazyka ako takého. Áno, máte pravdu, ide o nadávky.

Hoci ide o slová, ktoré by sa používať nemali, každý z nás pozná aspoň jednu a možno ju aj niekedy vysloví nahlas. V tomto článku si však ukážeme, ako nadávať jemnejšie, respektíve, aké slušné nadávky existujú v anglickom jazyku. Príklady budú používané ako alternatíva ku skutočným nadávkam.

1. F**k

Veľmi častá nadávka s rozmanitým využitím v mnohých životných situáciách. Ako slušnejší variant môžete použiť F word, fudge, prípadne frick alebo flip. Čiže ak chcete povedať vetu, že ste fakt unavený, nemusíte sa uchýliť k slovu f**king, ale použite fricking/flipping.

2. WTF

Tento výraz prenikol aj do bežnej komunikácie u nás. Viete, ale čo znamená? Je to skratka, ktorá znamená What the f**k. Čiže ide o skrytú, ale pomerne ostrú nadávku. Nahraďte ho jemnejším What the bleep a poviete v podstate to isté, čo výrazom vyššie.

3. S**t

Aj táto nadávka patrí medzi obľúbené. V anglicky hovoriacich zemiach nie je chápaná až tak vulgárne ako u nás, ale rozhodne nepatrí do našich úst. S rovnakým významom použite radšej slová ako shoot, shiznit, crud alebo crap (posledné slovo je celkom známe).

4. A**

Výraz so začiatočným písmenom abecedy pomenúvajúci zadnú časť tela. Je aj základom pre tvorbu ďalších nepekných slov. Aj namiesto neho existuje príjemnejší variant, ktorým sú slová arse, bum alebo butt (opäť posledné slovo je známejšie, nemýliť si s but).

5. D**n

Peklo, čert alebo fras nie sú na Slovensku považované za až také silné nadávky, avšak privolávať niečo zlé sa nikdy neoplatí. A ak sa chceme vyhnúť tomu najpriamejšiemu výrazu z týchto oblastí, zvolíme si náhradu v podobe slov darn, dang alebo doggon.

6. B**ch

Hanlivé pomenovanie pre ľahké dievča často počuť aj z rôznych pesničiek. Ak chceme zostať slušný, využijeme trochu citlivejší ekvivalent biatch. Ak chceme vynadať chlapcovi, tak namiesto son of a b**ch použijeme absolútne neurážlivý výraz son of a gun.

7. Náboženské výrazy

Do tejto kategórie patria viaceré slová, napríklad, ak chceme spomenúť toho najvyššieho, tak nepoužijeme termín G*d, ale povieme Gosh alebo goodness. Ak pri nadávaní budeme chcieť použiť meno Syna najvyššieho, tak namiesto Jes*s použijeme radšej jeez/geez. Posledný výraz holy s**t sa dá vhodne nahradiť výrazom holy cow.

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies