nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Najčastejšie výzvy pre učiacich sa angličtinu

Toto krátke zhrnutie vzniklo tak trochu cestovaním v čase a minianalýzou v štýle “kedysi a dnes”.

Až tak veľa sa toho nezmenilo. Medzi najbežnejšie výzvy pre študentov pri učení sa angličtiny patria nasledujúce javy:

  • zvládnutie gramatiky a štruktúry viet – ako to je s tým SVOMPT–om ,) ??
  • výslovnosť
  • rozvoj plynulosti hovorenia a písania
  • hláskovanie slov
  • porozumenie rodeným hovorcom
  • pochopenie a používanie idiomov, čo je ovplyvnené odlišnosťou kultúr

Výhodou dneška je však rôznorodosť zdrojov, materriálov, či už tlačených alebo online, a to uľahčuje učenie (sa) angličtiny individuálnym výberom najvhodnejšej formy, či už v skupinke alebo individuálne.