nedeľa, 23 júna, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Novoročné predsavzatia a želania

Vstup do ďalšieho kalendárneho roku sa často spája s dávaním si novoročných predsavzatí a rôznymi želaniami.

Zatiaľ čo predsavzatia sú zamerané na nás samých, na naše plány, ciele, či predstavy, želania môžu smerovať nielen na nás, ale aj na okolie, svet.

Ovládate tieto výrazy aj v nejakom inom jazyku?

Zopakujte, naučte sa ich s nami!

Novoročné predsavzatia

 • New Year’s resolutions (AJ)
 • propósitos de año nuevo (ŠJ)
 • Новогодние решения (RJ)

Chcel/a by som … ~ I would like to …

Chcem ~ I want to …

Urobím … / Napíšem … / Schudnem … ~ I will do… / I will write … / I will lose weight …

A aké bývajú najčastejšie predsavzatia podľa internetu?

The most common resolutions are usually / Los propósitos más usuales suelen ser:

 • viac športovať | do more sport | hacer más deporte
 • viac cestovať | travel more | viajar más
 • naučiť sa po španielsky, tancovať valčík, maľovať … | to learn Spanish, to learn to dance the waltz, to learn to paint … | aprender español, bailar el vals, pintar …
 • ušetriť viac | save more | ahorrar más
 • nájsť si partnera/ku | find a partner | buscar pareja
 • mať deti | have children | tener hijos
 • nájsť si (novú) prácu | find a (new) job | conseguir un trabajo (nuevo)
 • prestať fajčiť | give up smoking | dejar de fumar
 • byť lepším človekom | be a better human being | ser un mejor ser humano

Novoročné želania

 • New Year’s wishes (AJ)
 • deseos de año nuevo (ŠJ)
 • новогодние пожелания (RJ)

Želám si … ~ I wish a new bike / peace in …

Želám si, aby … ~ I wish to get a new job / become a famous writer / …

Želám Ti / Vám … ~ I wish you …

Aké sú vaše predsavzatia alebo želania pre rok 2024?