štvrtok, 23 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Španielčina – miembros de la familia

Možno ste sa rozhodli naučiť sa, alebo (sa) začali v škole učiť, ako ďalší jazyk španielčinu a osloví vás miniséria článkov o španielčine pre začiatočníkov.

Túto sériu článkov sme pripravili na základe návrhu od vás – svoje návrhy, o čom by ste chceli článok nám môžete stále posielať tu.

Prvou témou je rodina a jej členovia. Základom sú:

 • mama ~ la madre
 • otec ~ el padre
 • deti ~ los hijos [ichos]
 • dcéra ~ la hija [icha]
 • syn ~ el hijo [icho]

Keď hovoríme o sebe, tak používame:

 • mi madre, mi padre = mis padres ~ moji rodičia
 • mi hermana [ermana] ~ moja sestra 
 • mi hermano [ermano] ~ môj brat
 • mis hermanos [ermanos] ~ moji súrodenci / moji bratia
 • mis hermanas [ermanas] ~ moje sestry – Tengo dos hermanas. ~ Mám dve sestry.

Ak je niekto jedináčik, tak je el hijo único [icho úniko].

 • Yo soy el hijo único. ~ Som jedináčik.

Ak máte dvojičku, tak ste gemelos [chemelos] ~ dvojičky.

 • Yo y mi hermana somos gemelos. ~ Ja a moja sestra sme dvojičky.

Ak si vás rodičia adoptovali, tak ste adoptado/a.

 • Yo soy adoptado. ~ Som adoptovaný.

Rodina sa prirovnáva ku rozvetvenému  stromu a tak máme ďalšie rodinné “funkcie” 😉 :

 • straí rodičia ~ los abuelos
 • stará mama ~ la abuela
 • starý otec ~ el abuelo
 • prastarí rodičia (= rodičia starých rodičov) ~ los bisabuelos

A čo ste vy pre starých rodičov?  

 • vnučka ~ la nieta
 • vnuk ~ el nieto
 • vnuci (dievčatá aj chlapci alebo len chlapci) ~ los nietos
 • vnučky ~ las nietas

Mamini alebo otcovi súrodenci sú:

 • krstní rodičia ~ los padrinos
 • krstná mama ~ la madrina
 • krstný otec ~ el padrino

alebo

 • teta ~ la tía
 • ujo/strýko  ~ el tío

A vy ste pre krstných, tetu, či uja:

 • la ahijada [aichada] ~ krstná dcéra
 • el ahijado [aichado] ~ krstný syn
 • la sobrina ~ neter
 • el sobrino ~ synovec

Deti vašich krstných rodičov, tety, uja sú vaši:

 • bratranci a sesternice ~ los primos
 • sesternica ~ la prima
 • bratranec ~ el primo

Tengo tres primas y un primo. ~ Mám tri sesternice a jedného bratranca.

Keď sa s niekym zosobášite, stanete sa

 • manželkou ~ la esposa, la mujer [mucher]
 • manželom ~ el esposo, el marido

a získate ďaĺších členov rodiny a to:

 • svokru (mama vašej manželky / manžela) ~ la suegra
 • svokra (otec vašej manželky / manžela) ~ el suegro

Vy ste pre nich:

 • nevesta ~ la nuera
 • zať ~ el yerno

Ďalšími vetvami rodinného stromu sú:

 • švagriná (sestra vašej manželky / manžela) ~ la cuñada [kuňada]
 • švagor (brat vašej manželky / manžela) ~ el cuñado [kuňado]

S rodinou ešte súvisí stav. Môžete byť:

 • slobodný/á ~ soltero/a: Mi hermana es soltera. ~ Moja sestra je slobodná.
 • ženatý/vydatá ~ casado/a [kasado/a] : Estoy casado. ~ Som ženatý.
 • rozvedený/á ~ divorciado/a: Mi amigo es divorciado. ~ Môj kamarát je rozvedený.
 • vdovec/vdova ~ viudo/viuda: Su abuela es viuda. ~ Jeho stará mama je vdova.

Základné frázy

🧒👦👧👨‍🦰👩‍🦳👦🧑

Som jedináčik. ~ Soy el hijo único / la hija única.

Mám dvoch súrodencov. ~ Tengo dos hermanos.

Moja sestra je mladšia / staršia. ~ Mi hermana es menor / mayor.

Môj brat je mladší / starší. ~ Mi hermano es menor / mayor.

Mám troch mladších / starších súrodencov. ~ Tengo tres hermanos menores / mayores.

Mi madre / padre / hermana / hermano / tía / abuelo … es:

 • + opis osoby: amable ~ milý/á, amistoso/a ~ priateľský/á, inteligente ~ inteligentný/á, etc.
 • + stav: soltero/a, divorciado/o, viudo/a !! está casado/a
 • + opis vzhľadu: alto/a ~ vysoký/á, bajo/a [bacho/a] ~ nízky/a, delgado/a ~ štíhly/a, etc.

🏠 🌐 🏠

Mi familia / mi hermano / mi tía … vive en Zvolen / Madrid / Eslovaquia / España … ~ Moja rodina / môj brat / môja teta … žije vo Zvolene / Madride / na Slovensku / v Španielsku …

Mis padres / abuelos / padrinos … viven en … ~ Moji rodičia / starí rodičia / krstní rodičia žijú v

Preskúšajte sa – stiahnite si cvičenie o rodine 👇


Nabudúce sa pozrieme na koníčky.


Rody v španielčine

Farby v španielčine

Pár (ne)faktov o španielčine