Say and Tell

 

Povedať ako povedať, pomyslel by si človek, ale aby sme sa s tou angličtinou nenudili, pozrime sa, ako tieto dve slovesá používať.

 

Say

Za say nemusí už nič nasledovať:

Yes, she said.

Say používame v priamej a nepriamej reči:

Jim said: “I decded to go there.”

Liz said (that) she had bought a new skirt.

Za say používame to:

Tom said to him about his new job.

 

Tell

Za tell nepoužívame predložku:

Tom told him about his new job.

Tell používame v nepriamej reči pri rozkaze, inštrukcii:

Our boss told us to come earlier.

Tell používame vo vyrazoch:

  • tell the truth
  • tell a lie
  • tell a joke
  • tell a story

My cousin is good at telling stories.

 

Make or Do

Compound Nouns

Hra Naše mesto

About the author

Ahojte, volám sa Anička a jazyky patria k mojim hlavným záľubám spolu s literatúrou, umením, prírodou a športom. Priviedli ma k ich štúdiu a učenie (sa) stále pokračuje, lebo ak niečo človek miluje, je to na celý život 😍. Môj najmladší žiak bol 3-ročný fiškus a najstaršia žiačka čiperná dôchodkyňa.