piatok, 24 mája, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Tykanie, vykanie, onikanie

 

Čo je tykanie? 

Tykanie je spôsob komunikácie medzi dvoma blízkymi osobami, napr. medzi priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi.

Používame ho v osobnej listovej či e-mailovej korešpondencii.

Vyjadrujeme ho osobným zámenom 2. osoby jednotného čísla ty, Ty.

Zámeno Ty” píšeme s veľkým písmenom v listovej či e-mailovej komunikácii, osobe, ktorú dôverne poznáme a máme s ňou blízky vzťah. Napr.:

Píšem Ti tento list, aby som … .

Tento e-mail Ti posielam, pretože sa chcem dohodnúť ako pripravíme ten koncert.

Zámeno ty” s malým t používame napr. v situácii, v ktorej sme konfrontovaní názorom druhej osoby:

A ty si myslíš, že je správne klamať?

Alebo keď rodičia a učitelia tykajú svojim deťom a žiakom.

 

Vykanie 

Vykanie je spôsob komunikácie, ktorý je vyjadrením úcty voči jednotlivej osobe alebo ku kolektívu (napr. v práci).

V tejto komunikácii používame osobné zámeno 2. osoby množného čísla Vy/vy.

V listovej a e-mailovej korešpondencii používame zámeno Vy“. ktoré píšeme s veľkým V, ak píšeme osobe, ktorá je buď staršia alebo nám nadriadená, napr. učiteľ v škole, šéf  práci, prípadne nejaká vzdialená osoba, s ktorou komunikujeme na diaľku.

Zámeno vy” s malým písmenom píšeme vtedy, kěd píšeme články na blog alebo texty, ktoré dávame na internet.

Správny spôsob vykania:

Pani učiteľka, prosím Vás, mohli by ste mi podať kriedu?

A nesprávny spôsob vykania:

Pani učiteľka, prosím Vás, mohla by ste mi podať kriedu?

 

Onikanie

Onikanie je spôsob komunikácie, dnes už prevažne starších ľudí, ktorí onikali svojim starým rodičom. Je to obdoba slovenského vykania.

Na vyjadrenie úcty sa používa tvar 3. osoby množného čísla oni.

Napr.: Moja babka pracovali za veľkou mlákou (t. j. v USA).

Onikanie existuje už len v literárnom svete. Namiesto 2. osoby množného čísla sa používa 3. osoba množného čísla.:

Ako sa majú, pán učiteľ?

 

Dvojbodka a tri bodky

Štúrovská spisovná slovenčina

Ľudovít Štúr

 

Zdroje: wikipédia, www.lexika.sk, www.jazykovaporadna.sk