E-book s phrasal verbs – definície slovies, príklady použitia + precvičenie.

Vhodné pre úroveň: Pre-intermediate to Intermediate

  • S právami a vytlačenie pre osobnú potrebu.
  • Pre učiteľov s právami na vytlačene pre svojich žiakov.

Formát: e-book pdf

Verzia: Printable for personal use

Vydal: IALF, o., 2016, Edicia: Enjoy Learning Languages/English