štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Typy priraďovacích súvetí v slovenčine

V slovenčine máme štyri typy priraďovacích súvetí a to:

 1. zlučovacie
 2. stupňovacie
 3. odporovacie
 4. vylučovacie

1. Zlučovacie priraďovacie súvetie

Vety v zlučovacom súvetí sú rovnocenné.

Používame v nich:

 • zlučovacie spojky: a, i, aj, tiež, ani, potom…
 • alebo páry spájacíh výrazov: i-i, aj-aj, ako-tak, ani-ani, najprv-potom…

Príklady zlučovacieho súvetia:

 • Všetkým sa nový film páčil, aj šomravý Ignác ho pochválil.
 • Starí i mladí sa zabávali a do rána tancovali a spievali.
 • Aj po slovensky vie písať poviedky, aj v inych jazykoch jej písanie ide ľahko.

2. Stupňovacie priraďovacie súvetie

V stupňovacom súvetí je jedna veta svojím obsahom závažnejšia.

Vety pripájame pomocou stupňovacích spojok, výrazov:

 • ba, ba aj, ba dokonca, nielen – ale aj…

Príklady stupňovacieho súvetia:

 • Doniesli domáce koláče, ba aj obed nám núkali.
 • Nielen že prišla načas, ale bola aj milá a ústretová.
 • Otvoril jej dvere, ba dokonca jej aj ponúkol pomoc s projektom.

3. Odporovacie priraďovacie súvetie

V odporovacom súvetí si vety navzájom svojím obsahom odporujú.

Vety spájame odporovacími spojkami:

 • ale, avšak, no, ale predsa, jednako, a jednako…

Príklady odporovacieho súvetia:

 • Dával si pozor, no jednako si zranil koleno.
 • Dobre sa staral o svoje auto, ale aj tak malo stále poruchy.
 • Chcela mu pomôcť, avšak onedlho zmenila názor.

4. Vylučovacie priraďovacie súvetie

Vo vylučovacom súvetí sa obsah dvoch viet vzájomne vylučuje. Ak platí obsah jednej vety, neplatí obsah druhej vety.

Vety spájame vylučovacími spojkami:

 • alebo, či-či, buď-alebo, alebo-alebo…

Príklady vylučovacieho súvetia:

 • Buď budeš pozorne počúvať, alebo sa nedohodneme
 • Alebo si oblečieš namiesto teplákov šaty, alebo nepôjdeme na ten klavírny koncert.
 • Spíš, či driemeš?

Okrem vyššie uvedených typov priraďovacích súvetí existujú ešte nasledujúce dva typy:

Dôsledkové súvetie

V prvej vete sa vyslovuje príčina, v ďalšej dôsledok.

Spájame ich spájacími výrazmi:

 • preto, teda, a teda, a tak…
 • napr.: Nepripravil sa dôsledne, a preto na skúške neuspel. Počas leta veľa plával, a tak získal dobrú kondíciu.

Vysvetľovacie súvetie

Druhá veta vysvetľuje obsah prvej vety.

Pripájame ich spojkami:

 • veď, však, totiž
 • napr.: Suseda sa schovala do domu, bola totiž vyľakaná z nášho nového psa. Nemohol ťa tam odviezť autom, veď nemá vodičský preukaz.

Vety podľa obsahu

Vetné členy

Spisovná slovenčina