štvrtok, 23 mája, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Stačilo by vám 123 slov? Toto je jazyk pre vás!

Ak ste minimalista, potom je možno Toki Pona ten pravý jazyk pre vás 🙂

Toki Pona je umelý jazyk vytvorený kanadskou lingvistkou a prekladateľkou Sonjou Lang. Bol vytvorený ako filozofický jazyk, ktorý má zjednodušiť myslenie a komunikáciu. Po prvý raz ho prredstavila v roku 2001, neskôr v r. 2014 ho publikovala v knihe Toki Pona: The Language of Good (Toki Pona: Jazyk dobra).

Názov jazyka je zložený zo slov toki (jazyk) a pona (dobrý/jednoduchý).

Toki Pona tvorí:

 • 120 – 125 slov
 • 14 hlások: 9 spoluhlások (p, t, k, s, m, n, l, j, w) a 5 samohlások (/a, e, i, o, u)

Väčšina slov (70 %) je dvojslabičných (lape, luka, telo), cca 20 % slov je jednoslabičných (ijo, jan, kon) a 10 % tvoria trojslabičné slová (kalama, sitelen).

Slová sa píšu malým písmenom aj na začiatku vety. Veľké písmená sa používajú len v neoficiálnych slovách, ako sú mená ľudí a názvy miest a náboženstiev.

Toki Pona má päť základných slov pre farby:

 • pimeja – čierna
 • walo – biela
 • loje – červená
 • jelo – žltá
 • laso – modrá

Ak chcete povedať napr. ružová poviete loje walo, zelená laso jelo.

Toki Pona má číselný systém, ktorý využíva päť slov na vyjadrenie  množstva a to:

 • wan – jeedna
 • tu – dve
 • mute – veľa
 • ala – nula, žiadny, nič
 • ale/ali – všetko,  nekonečno

Väčšie čísla vznikajú pridávaním, napr. tu wan = tri, tu tu = štyri.

Ak si chcete potrénovať mozog, vyplniť čas, alebo venovať niekomu, kto má rád “haluze” netradičný darček tu je online kurz Toki Pona.

 

Izolovaný jazyk

Slovenčina v minulosti a dnes

Zmiznú nepravidelné slovesá v angličtine?