Jazyková štafeta ~ prihláška

Po odoslaní prihlášky sa vám na stránke zobrazí oznam, že formulár bol odoslaný.

Pre každú kategóriu sa posiela samostatná prihláška.

Vložné na Štafetu 2024:

  • ČLENOVIA: 12€/1 tím; môžu prihlásiť 3 tímy/kategória
  • NEČLENOVIA: 15€/1 tím; môžu prihlásiť 1 tím/kategória